Viktiga händelser

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här kan du läsa om alla beslut och andra viktiga händelser som gäller planeringen och byggandet av Tibros nya F-6-skola.

 • Invigning av Baggeboskolan i Tibro 20 augusti 2020.

  Invigning av Baggeboskolan

  Torsdagen den 20 augusti invigdes Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan och Tibros nya idrottshall under högtidliga former.

 • Exteriörbild av Baggeboskolan med vallmo i förgrunden

  Möblering och markarbeten på Baggeboskolan

  Slutbesiktningen av Baggeboskolan genomfördes i maj. Under juni flyttades byggbodarna och containrarna från skolgården och skolans parkering asfalterades och förseddes med kantsten av granit. Markarbetena på skolan pågick ända fram till i augusti. I mitten av juni påbörjades möbleringen av skolan.

 • Filmad intervju med rektor Annette Larsson och projektledare Samuel Willner på Baggeboskolan

  Digitala rundvandringar och besiktning på den färdigbyggda skolan

  I maj 2020 var Baggeboskolan färdigbyggd. En samordnad provning av alla tekniska installationer genomfördes och skolbyggnaden besiktigades. Tibro kommun arrangerade fem filmade rundvandringar i och runt skolan i maj-juni. I den första filmen berättar rektor Annette Larsson och projektledaren Samuel Willner om de bärande tankarna med skolans utformning.

 • Enhetschefen Niclas Elwing Saxius på plats i Baggeboskolans nya kök.

  Baggeboskolans kök och utemiljöer tar form

  I februari och mars installerades Baggeboskolans kök, samtidigt som monteringen av skåpsinredning, dörrar och glaspartier med mera fortskred inomhus. Markarbeten pågick under hela vintern till följd av det milda vädret, bland annat har det lagts plattor framför skolans entré och en hel del lekutrustning har satts upp. Bygget fortskred som planerat, trots den pågående Coronapandemin.

 • Byggnation av Baggeboskolan i Tibro i januari 2020.

  Full fart på Baggebobygget i januari

  Under januari pågick mattläggning, målning, kakling, tekniska installationer och en rad monteringsarbeten inomhus i Baggeboskolan och utomhus fortskred finplaneringen av utemiljöerna och monteringen av lekutrustning.

 • Baggeboskolans entré och idrottshall i december 2019.

  Flexibel idrottshall för många idrotter vid Baggeboskolan

  I december 2019 presenterades Baggebohallen, den fullstora idrottshallen som byggts parallellt med byggandet av Baggeboskolan. Vid årsskiftet 2019-2020 var hallen i det närmaste färdig. Det som återstod att göra var att bygga klart läktaren, lägga sporthallsgolvet och montera hallinredningen.

 • Västra fasaden av Baggeboskolan i oktober 2019,

  Färdigställande av innerväggar och husfasader

  Under november 2019 fokuserades arbetet på att göra färdigt innerväggarna och fasaderna på Baggeboskolan. Parallellt med detta arbetade markavdelningen med montering av lekutrustning, finplantering och yttre belysning.

 • Rektor Anette Larsson inspekterar byggnationen av Baggeboskolan.

  Montering av träribbor, undertak och lekredskap

  Under oktober 2019 fortsatte murningen av Baggeboskolans tegelfasad, monteringen av träribborna på idrottshallens fasad och monteringen av lekredskap på skolgården. Inomhus påbörjades monteringen av undertak och golvläggning.

 • Översiktsbild över Baggeboskolan i Tibro

  Murning, målning och montering av träribbor

  Under september 2019 började Magnusson Måleri måla skolan invändigt. Samtidigt fortsatte murningen av tegelfasaden, liksom monteringen av innerväggar och VVS- och ventilationsutrustning. I september påbörjade NCC även monteringen av träribborna på sporthallens fasad.

 • Fasadmurning på Baggeboskolan juli 2019

  Ljusgårdsväggar, VVS- och ventilationsinstallationer och fortsatt fasadmurning

  Murningen av Baggeboskolans tegelfasad pågick fram till semesterupphållet 2019 och återupptogs sedan i augusti. Under sommaren startade även monteringen av VVS- och ventilationsutrustning och arbetet med att bygga väggar runt skolans ljusgård. Monteringen av innerväggar fortskred som planerat.

 • Byggnation av Baggeboskolan juni 2019.

  Fasadmurning och grässådd på Baggeboskolan

  I juni 2019 startade murningen av skolans tegelfasad och anläggningen av gräsytorna på skolgården. Inomhus fortsked monteringen av innerväggarna, ett arbete utfört av företaget Europol1.

 • Byggnation av Baggeboskolan april 2019.

  Start för montering av Baggeboskolans tak och innerväggar

  I maj 2019 startade arbetet med att montera taket, innerväggarna och de utvändiga metallpartierna för de stora glaspartierna i skolans fasad. Takmonteringen slutfördes under maj månad.

 • Stomresning på Baggeboskolan.

  Bra flyt på stomresning och montering av ytterväggar på Baggeboskolan

  Arbetet med monteringen av de bärande konstruktionerna på Baggeboskolan fortskred planenligt under februari och mars 2019. Arbetet utfördes i tre etapper och innefattade uppsättning av stålpelare, stomstabiliserande trapphusväggar, stålbalkar och betongbjälklag. Det var färdigt i månadsskiftet mars-april.

 • Start för stomresning på Baggeboskolan

  Dags för stomresning

  Måndagen den 14 januari 2019 startade monteringen av de bärande konstruktionerna på Baggeboskolan.

 • Illustration av exteriör från Tibros nya skola, Baggeboskolan.

  Så utformas Baggeboskolan

  I november 2018 fastställdes den slutliga utformningen av Baggeboskolan. Den nya F-6-skolan, som växer fram på gärdet vid korsningen mellan Hörnebovägen och Fågelviksleden får en form som sticker ut.

 • Anläggning av bottenplattan till Baggeboskolan september-oktober 2018.

  Bottenplattan anläggs

  Anläggandet av bottenplattan påbörjades i månadsskiftet september-oktober 2018. Personalen inledde arbetet med att gjuta förstärkningar i form av grundsulor, d v s kanter i betong, och plintar, som ska fånga upp lasten från de pelare som kommer att finnas i huset.

 • Första spadtaget för Baggeboskolan

  Första spadtaget för Baggeboskolan

  Måndagen den 27 augusti 2018 togs det första spadtaget för Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan. Se och läs hur det gick till!

 • Markarbeten för Baggeboskolan sommaren 2018.

  Markarbetet igång för nya Baggeboskolan

  Den 11 juni 2018 startade de förberedande markarbetena inför byggnationen av Baggeboskolan. Byggområdet är nu instängslat och arbetet med att schakta undan jord för husgrunden och kommande asfalt- och plattbelagda ytor har påbörjats. Byggnationen av skolan startar i höst.

 • Visning av Tibros nya F-6-skola med VR-teknik i Gallerian den 9/5-18.

  Många passade på att få en glimt av Tibros nya F-6-skola i gallerian och på enduro-SM i maj

  Den 9, 12 och 13 maj fanns det möjlighet för Tibrobor och andra intresserade att få en första glimt av Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan. De första skisserna på skolan presenterades och de som ville kunde gå på rundvandring i skollokalerna med hjälp av VR-teknik.

 • Ordförandeklubba, beslut

  Detaljplanen för nya skolan

  Den 16 mars antogs detaljplanen för markområdet Baggebolet 1:80 där Tibros nya F-6-skola ska anläggas och den 16 april vann planen laga kraft.

 • Prisutdelning av barn- och utbildningsnämndens ordförande på Nyboskolan.

  Elever på Smuleberg och Nybo fick pris för vinnande skolnamn

  Fredagen den 12 januari fick eleverna på Nyboskolan och Smulebergsskolan ta emot 5 000 kronor av barn- och utbildningsnämndens ordförande Ann-Marie Wahlström (S) för att de röstat fram det vinnande namnet på Tibros nya F-6-skola, Baggeboskolan.

 • Nya F-6-skolan får namnet Baggeboskolan

  Namntävlingen för nya F-6-skolan är nu avgjord. Den 12 december beslutade barn- och utbildningsnämnden, som agerat slutgiltig jury, att skolan ska heta Baggeboskolan.

 • Ordförandeklubba, beslut

  Avslag för klättervägg på den nya skolan - annan placering för friidrottshall utreds

  Den 5 december fattade kommunstyrelsens beslut om att avslå förslaget om att bygga en klättervägg vid kommunens planerade F-6-skola. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga en friidrottshall i anslutning till sporthallen.

 • Ordförandeklubba, beslut

  Beslut om rondell och gång- och cykelvägstunnel vid nya skolan

  Den 30 oktober beslutade kommunfullmäktige att en rondell och en gång- och cykelvägstunnel ska byggas i korsningen Fågelviksleden-Hörnebovägen vid den planerade F-6-skolan.

 • Utformningen av nya Tibroskolan växer fram i workshops

  Hur ska Tibros nya F-6-skola utformas? Det ska arkitekterna Madeleine Nordenknekt och Anette Wallin komma fram till tillsammans med pedagoger, servicepersonal och kultur- och fritidspersonal på Tibro kommun i höst. En första workshop genomfördes den 6/9.

 • Byggentreprenör och arkitekt klara för den nya F-6-skolan

  Den 4 maj fattades det beslut att NCC ska planera och bygga den nya skolan ihop med Tibro kommun och den 21 juni blev det klart att Liljewall arkitekter ska utforma den.

 • Ordförandeklubba, beslut

  Utökade lokaler och anpassningar för grundsärskoleelever

  Den 7 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att den nya F-6-skolan ska anpassas för multihandikappade elever och elever med grava utvecklingsstörningar i grundsärskolan. Kostnaderna för de lokalanpassningar som krävs ska rymmas inom investeringsbudgeten för skolprojektet.

 • Ordförandeklubba, beslut

  Tibros nya F-6-skola placeras vid Baggebolet

  Tibros nya F-6-skola kommer att placeras vid Baggebolet vid Hörnebovägen. Det beslutade kommunfullmäktige den 24 april.

 • 2 av 11 alternativa placeringar för Tibros nya F-6-skola utreds vidare

  Totalt 11 föreslagna placeringar har utvärderats i processen med att fastställa placeringen av den nya F-6 skolan som ska ersätta Smulebergsskolan. Nu ska två av dem utredas närmare.

 • Kommuninvånare ges möjlighet att förmedla synpunkter och ideer om placeringen av Tibros nya F-6-skolan

  Det kommer att göras en bred kartläggning av lämpliga platser för Tibros nya F-6-skola. Har du som kommuninvånare idéer eller synpunkter på möjliga placeringar kan du förmedla dem till projektgruppen som arbetar med skolprojektet.

 • Föräldramöte om Tibros nya skola

  Stort föräldraengagemang på dialogkväll om Tibros nya grundskola

  Uppslutningen var stor på föräldramötet som arrangerades om Tibros nya grundskola på Näringslivets Hus den 5 december 2016. Ett 40-tal engagerade föräldrar deltog i mötet, som blev en bra start för arbetet med den nya skolan.

 • Ordförandeklubba, beslut

  Kommunfullmäktige fattade principbeslut och fastställde budgetramar för den nya skolan

  Den 28 november 2016 fattade kommunfullmäktige en rad viktiga beslut om den nya F-6-skolan. Projektbeställningen av Skola 1 godkändes.

 • Ordförandeklubba, beslut

  Beslut om att bygga ny F-6-skola i Tibro

  Den 30 juni 2016 fattade politikerna i kommunfullmäktige beslut om att den första av två planerade nya F6-skolor ska byggas.

 • Förstudie om skollokaler överlämnad till politikerna

  I mitten av mars 2016 presenterade fastighetschefen Joakim Halaby, utvecklingsledaren Mattias Gustafsson och de externa utredarna Anna McLaren och Ragnar Olsson resultatet av den skollokalsutredning som genomförts under 2015 för skolpersonal och politiker.