Bra flyt på stomresning och montering av ytterväggar på Baggeboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

8 april 2019

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Arbetet med monteringen av de bärande konstruktionerna på Baggeboskolan fortskred planenligt under februari och mars 2019. Arbetet utfördes i tre etapper och innefattade uppsättning av stålpelare, stomstabiliserande trapphusväggar, stålbalkar och betongbjälklag. Det var färdigt i månadsskiftet mars-april.

Stommen, som består av stål och betong, har tillverkats och levereras av det lettiska företaget UPB, som även ansvarat för monteringen på plats. 

Monteringen av icke-bärande ytterväggar, så kallade utfackningsväggar, pågår också. I nuläget är ungefär 4/5 av dessa väggar på plats. Väggarna tillverkas av KMT i Estland och monteras av personal från NCC. Monteringen sker med mobilkran. Väggarna, som senare kommer att kläs med ett ytskikt av tegel, levereras med inmonterade fönster. 

I maj väntas yttertaket monteras. Monteringen av taket, som också är tillverkat på fabrik, tar 2,5 vecka. Att prefabricera det innebär att man får tätt hus snabbt och minimerar risken för att bygga in fukt.