Introduktionsprogrammen

Telefon
0504-18529

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som ej uppnått behörighet till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Tibro kommun erbjuder två introduktionsprogram 2023-2024

  • Språkintroduktion, IMS                                               
  • Individuellt alternativ, IMA

Syftet med utbildningen

De olika Introduktionsprogrammen kan ge dig behörighet till ett nationellt gymnasieprogram eller göra dig mer förberedd för arbetsmarknaden eller annan utbildning. Vilken av dessa ingångar som är aktuell för just dig beror på hur många och vilka ämnen som du saknar för att vara behörig, vilket gymnasieprogram du vill bli behörig till samt din tidigare skolbakgrund och studiemotivation.

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen - Läsår 2023-2024

Riktlinjer

Du som har påbörjat ett Introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen enligt den studieplan som gällde när du startade din utbildning, eller enligt en ändrad studieplan som du och en eventuell vårdnadshavara har godtagit.

Vill du veta mer om introduktionsprogrammen?

Kontakta introduktionsprogrammens teamledare Christofer Artfors.
Tel: 0504-18299, christofer.artfors@tibro.se