Introduktionsprogrammen

Telefon
0504-18299

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte har uppnått behörighet till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Introduktionsprogrammet är ett gymnasieprogram där elever som saknar grundläggande behörighet till ett nationellt gymnasieprogram erbjuds möjlighet att läsa de ämnen de saknar för att bli antagna till gymnasiet.

För att vara behörig till ett yrkesförberedande program krävs att man är godkänd i 8 av grundskolans ämnen. Dessa 8 ämnen måste inkludera godkända betyg i ämnena svenska, engelska och matematik.

För att vara behörig till ett studieförberedande program krävs att man är godkänd i 12 av grundskolans ämnen. Dessa 12 ämnen måste inkludera godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

Hur många ämnen varje elev behöver läsa varierar från fall till fall, liksom vilka ämnen som behövs.

Det är möjligt för elever att ha praktik i kombination med studier.

I Tibro kommun erbjuds två olika inriktningar av Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion och Individuellt alternativ.

Introduktionsprogrammets yrkesinriktningar och IMV erbjuds inte i Tibro men är sökbara i samverkan med grannkommunerna genom Utbildning Skaraborg.

Individuell studieplan

En individuell studieplan med fokus på att eleven ska uppnå sina utbildningsmål ger lärare och rektorer goda förutsättningar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla både utbildning och undervisning. Elevens individuella studieplan kan vara underlag för skolan att följa upp att skolan erbjuder det stöd eleven behöver för att uppnå sina utbildningsmål.

Närvaro och frånvaro

För att vara berättigad till studiemedel från CSN ställs höga krav på närvaro. Det innebär max 4 timmar ogiltig frånvaro/månad.
Studiemedel från CSN kan dras in om frånvaron är högre än 4 timmar/månad

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare för elever under 18 år. elev över 18 år anmäler själv sin frånvaro 

Frånvaro anmäls varje frånvarodag.

Om en elev är sjuk längre tid än en vecka krävs läkarintyg.

Vill du veta mer om introduktionsprogrammen?

Kontakta introduktionsprogrammens teamledare Christofer Artfors.
Tel: 0504-18299, christofer.artfors@tibro.se 

Skolverket - Introduktionsprogram