Välkommen till Baggeboskolans fritidshem

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar och för elever som är i behov av särskilt stöd. Verksamheten följer grundskolans läroplan, skollagen samt FN:s barnkonvention.

Fritidshemmet är öppet mellan kl. 06.15-18.15 måndag-fredag.

Kontaktuppgifter till skolans fritidshem hittar du längst upp på sidan under "Kontakt".