Ekonomi på film

På den här sidan visar vi våra filmer, som beskriver ekonomin.

I filmen om bokslut 2020 medverkar både Ulf Jansson, ekonomichef och Morgan Arvidsson, VD Tibrobyggen.

Ulf berättar om det starka ekonomiska resultatet, pandemin, investeringarna, de allt lägre resekostnaderna, ökat invånarantal, det osäkra läget. 

Morgan presenterar sig som ny VD, berättar om den nya spännande återvinningsanläggningen under mark och att bolaget ser över organisation och arbetssätt.