Medborgardialog

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Medborgardialog är viktigt eftersom både politiker och tjänstepersoner vill veta vad du som bor och arbetar i Tibro har för tankar och idéer. Både inför politiska beslut och om den löpande verksamheten.

Tibros politiker och tjänstepersoner inbjuder till dialog med medborgare och företag på flera olika sätt. Det kan exempelvis ske genom:

  • Brukarundersökningar
  • SCB:s regelbundet återkommande medborgarundersökning
  • Företagsbesök
  • Företagsnätverksträffar
  • Diskussioner på sociala medier
  • Dialogmöten med allmänheten eller särskilt inbjudna om specifika ämnen, till exempel den nya visionen och översiktsplanen
  • Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige
  • Medborgarförslag