Tibro - en kommun med väl utbyggd service som jobbar målmedvetet med utveckling!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och aktivitet. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens, ett ovanligt rikt föreningsliv – och kraft och vilja hos kommunen, företagen och invånarna att utveckla Tibro.

Att lita på vår egen förmåga. Att tro att allt är möjligt så länge vi gör det tillsammans. Att planera för framtiden men leva i nuet. Att bry oss om oss själva och andra. Det är Tibro.

Vision som förenar

I Tibro tror vi på kraften i att arbeta tillsammans. De bärande tankarna i vår vision är Vi skapar tillsammans, nära livskvalitet och hållbara val.  

Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar Tibro tillsammans. I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Villasamhällen med väl utbyggd kommunal service

Tibro är en utpräglad villastad och detsamma gäller de två mindre orterna i kommunen, Fagersanna vid sjön Örlen och Hönsa. Bostadsbebyggelsen består till största delen av villor och mindre hyreshus i trädgårdsmiljö.

Tibro kommun har cirka 1 000 anställda och är den största arbetsgivaren i kommunen. Tibro styrs av en allians som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den kommunala servicen är väl utbyggd och uppskattas i hög grad av kommuninvånarna enligt den medborgarenkät som Statistiska Centralbyrån, SCB, genomförde hösten 2021. Kommunalskatten är förhållandevis låg och det är även övriga kommunala avgifter.

Möbler, inredning och logistik - och mer därtill

I Tibro finns en unik kompetens om möbler, inredning och logistik. Ingen annanstans i Norden är koncentrationen av företag i möbelbranschen så stor som här. Här finns ett 40-tal företag som arbetar med tillverkning, design, försäljning och distribution av möbler samt möbel- och inredningsutbildning. Tibro är Skandinaviens största logistikcentrum för möbelindustrin. Nio av tio svensktillverkade möbler passerar Tibro på sin väg från tillverkare till butiker och konsumenter.

Entreprenörsandan är stark i Tibro. I kommunen finns över 900 registrerade företag i 170 branscher. Vid sidan av möbel- och inredningsföretagen finns en livskraftig mekanisk industri, en växande handels- och tjänstesektor och företag som ägnar sig åt automatisering och förpackningsteknik. Företagsklimatet är gott i Tibro och kommunen och företagen arbetar medvetet tillsammans för att utveckla ortens näringsliv.

Rikt föreningsliv

Tibro är en ort med ett ovanligt rikt föreningsliv. Det går att utöva idrott på både elit- och motionsnivå. Det finns gott om vackra strövområden, vandringsleder och motionsspår och kommunen satsar aktivt på kultur för både unga och gamla. Här finns mer att göra än i de flesta andra kommuner i Tibros storlek.

Tänk på OSS och handlingskraft!

Omtanke. Självtillit. Samverkan. Handlingskraft. De fyra ledorden utmärker oss i Tibro och är helt avgörande för att vi ska kunna vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun.

I Tibro är vi noga med att inte göra skillnad på människor. Alla ska vara medräknade och alla ska ha chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

I Tibro tror vi på dialog och samarbete. Vi är övertygade om att både du som bor och verkar i kommunen och du som är här på besök har idéer och synpunkter som kan bidra till en positiv utveckling. Vi vill med gemensamma krafter skapa trivsel, hitta lösningar på våra utmaningar och utveckla Tibro!

Nära till allt

I Tibro är det nära till allt - och det är bra kommunikationer till Skövde, Stockholm och Göteborg.

Varmt välkommen till oss!