Kommunalförbund

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Tibro kommun är med i fem kommunalförbund. Ett kommunalförbund fungerar som en liten kommun med ett begränsat ansvarsområde. Det övertar ansvaret för en viss verksamhet från medlemskommunerna. Tibro kommun är med i fem kommunalförbund; Avfallshantering Östra Skaraborg, Miljösamverkan Östra Skaraborg, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund och Tolkförmedling Väst.

Ett kommunalförbund har till stor del samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun och övertar uppgifterna från kommunerna som är medlemmar i förbundet. Ett kommunalförbund bestämmer själv om verksamheten inom ramen för förbundsordningen och kommunallagen.

Avfallshantering Östra Skaraborg

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, är ett kommunalförbund med Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda kommuner som medlemmar. AÖS uppgift är att ansvara för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i medlemskommunerna.

Miljösamverkan Östra Skaraborg

Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, är ett kommunalförbund med Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro kommuner som medlemmar. MÖS ansvarar för tillsyn, kontroll och prövning av miljö- och hälsoskyddsärenden.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, är ett kommunalförbund med Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda. RÖS ansvarar för brandsläckning, annat räddningsarbete och förebyggande åtgärder mot brand i medlemskommunerna.

Skaraborgs kommunalförbund

Inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund arbetar Tibro tillsammans med övriga 14 skaraborgskommuner med tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Tolkförmedling Väst

Tibro kommun är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, som erbjuder språktolkning och översättningar. Den som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med myndigheter. Det är den myndighet eller enhet som en person ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk.