Kommunalförbund

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Ett kommunalförbund fungerar som en liten kommun med ett begränsat ansvarsområde. Förbundet övertar ansvaret för en viss verksamhet från medlemskommunerna. Tibro kommun är med i fem kommunalförbund; Avfall & Återvinning Skaraborg, Miljösamverkan Östra Skaraborg, Räddningstjänsten Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund och Tolkförmedling Väst.

Ett kommunalförbund har till stor del samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun och övertar uppgifterna från kommunerna som är medlemmar i förbundet. Ett kommunalförbund bestämmer själv om verksamheten inom ramen för förbundsordningen och kommunallagen.

Avfall & Återvinning Skaraborg

Avfall & Återvinning Skaraborg är ett kommunalförbund med Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda, Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner som medlemmar.

Detta kommunalförbunds uppgift är att ansvara för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i medlemskommunerna.

Miljösamverkan Östra Skaraborg

Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, är ett kommunalförbund med Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro kommuner som medlemmar. MÖS ansvarar för tillsyn, kontroll och prövning av miljö- och hälsoskyddsärenden.

Räddningstjänsten Skaraborg

Räddningstjänsten Skaraborg är ett kommunalförbund med kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara som medlemmar. Förbundet ansvarar för brandsläckning, annat räddningsarbete och förebyggande åtgärder mot brand i medlemskommunerna.

Skaraborgs kommunalförbund

Inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund arbetar Tibro tillsammans med övriga 14 skaraborgskommuner med tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Tolkförmedling Väst

Tibro kommun är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, som erbjuder språktolkning och översättningar. Den som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med myndigheter. Det är den myndighet eller enhet som en person ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk.