Särskilt boende (äldreboende)

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Huvudinriktningen inom äldreomsorgen är att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma. När du känner att du inte längre kan bo kvar hemma för att du behöver stöd och hjälp dygnet runt kan du ansöka om att få bo i ett särskilt boende, det som i dagligt tal kallas äldreboende.

Ansökan om särskilt boende

Ansökningsblankett för ifyllnad och utskrift. 

Har du frågor eller funderingar om ansökan så går det bra att kontakta socialförvaltningens biståndshandläggare. De har telefontid varje vardag klockan 9.00 - 9.30. Se kontaktinformation under "Kontakt" ovan.

Två olika typer av särskilda boenden

För att tillgodose olika behov finns det två olika boendeinriktningar i Tibro kommun:

 • Omvårdnadsboende
  Du har ett stort och varaktigt hjälpbehov som inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. På ett omvårdnadsboende har du tillgång till personal dygnet runt.

       Brittgårdens omvårdnadsboende

       Bonargårdens omvårdnadsboende

 • Demensboende
  Du har ett stort och varaktigt hjälpbehov samt uppvisar ett varaktigt dement beteende och/eller har en demensdiagnos. På ett demensboende har du tillgång till personal dygnet runt.

       Allégårdens demensboende

       Bäcklidens demensboende

      

Äldreomsorgens historia

För dig som är intresserad av äldreomsorgens historia i Tibro så har socialförvaltningen gjort en dokumentärfilm om det. Filmens längd är 90 minuter och beskriver olika boendeformer för äldre i Tibro och Ransbergs kommuner från 1800-talet fram till idag. Filmen är textad.
Klicka här för att se dokumentärfilmen på youtube.

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.