Särskilt boende (äldreboende)

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Huvudinriktningen inom äldreomsorgen är att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma. När du känner att du inte längre kan bo kvar hemma för att du behöver stöd och hjälp dygnet runt kan du ansöka om att få bo i ett särskilt boende, det som i dagligt tal kallas äldreboende.

Ansökan om särskilt boende

Ansökningsblankett för ifyllnad och utskrift. 

Har du frågor eller funderingar om ansökan så går det bra att kontakta socialförvaltningens biståndshandläggare. De har telefontid varje vardag klockan 9.00 - 9.30. Se kontaktinformation under "Kontakt" ovan.

Två olika typer av särskilt boende

För att tillgodose olika behov finns det två olika boendeinriktningar i Tibro kommun:

 • Omvårdnadsboende
  Du har ett stort och varaktigt hjälpbehov som inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. På ett omvårdnadsboende har du tillgång till personal dygnet runt. 

       Brittgårdens omvårdnadsboende

       Bonargårdens omvårdnadsboende

 • Demensboende
  Du har ett stort och varaktigt behov av stöd utifrån demenssjukdom eller kognitiv svikt. På ett demensboende har du tillgång till personal dygnet runt. Följande demensboenden finns i Tibro kommun:

       Allégårdens äldreboende

       Bäcklidens äldreboende

      

Vem tar hand om ditt djur när du blir sjuk eller inte orkar längre?

Det är viktigt att du i förväg planerar för vad som ska hända med ditt djur om du blir sjuk, eller av annan anledning inte längre orkar ta hand om det. Djur som har lämnats ensamma utan någon som ser till dem kan omhändertas av Länsstyrelsen eller polisen. Länsstyrelsen har sammanställt information om vad som gäller. Klicka här för att komma till Länsstyrelsens informationssida. Där finns ett nedladdningsbart PDF-dokument som bland annat beskriver vad som gäller om det händer dig något och du inte har hunnit förbereda.

Äldreomsorgens historia

För dig som är intresserad av historia så har socialförvaltningen gjort en dokumentärfilm om äldreomsorgens historia i Tibro. Filmens längd är 90 minuter och beskriver olika boendeformer för äldre i Tibro och Ransbergs kommuner från 1800-talet fram till idag. Filmen är textad.
Klicka här för att se dokumentärfilmen på youtube.

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.