Lokalvård

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Full length portrait of happy female janitor mopping floor in office

Tibro kommun har 35 anställda lokalvårdare som ansvarar för städningen av kommunens lokaler.

Lokalvårdarna är anställda på Samhällsbyggnadsförvaltningen och utför städning av kommunala lokaler som skolor, förskolor, idrottsanläggningar, olika sorters äldreboenden, kommunkontor med mera.

Städningen utförs med moderna redskap, maskiner och städmaterial som finns på marknaden idag med avseende på ergonomi, miljö och hygien.
Städningen är en viktig del i fastighetens underhåll för att bevara fastighetens värde.