Likabehandling

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Förskolan har i uppdrag att arbeta för en miljö som är fri från kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Vi arbetar för att inga barn ska behöva utsättas eller utsätta andra för kränkningar!

I Tibro kommuns förskolor, skolor och fritidshem ska såväl barn, elever som personal känna sig trygga. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Likabehandlingplan - Barn- och utbildningsnämnden

Information

Information till vårdnadshavare om förskolans arbete med att förebygga kränkande beteenden:

Svenska

Engelska

Arabiska

Somaliska