Likabehandling

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Förskolan har i uppdrag att arbeta för en miljö som är fri från kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Vi arbetar för att inga barn ska behöva utsättas eller utsätta andra för kränkningar!

I Tibro kommuns förskolor, skolor och fritidshem ska såväl barn, elever som personal känna sig trygga. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Information

Information till vårdnadshavare om förskolans arbete med att förebygga kränkande beteenden:

Svenska

Engelska

Arabiska

Somaliska