Kommuninvånare ges möjlighet att förmedla synpunkter och ideer om placeringen av Tibros nya F-6-skolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

17 december 2016

Det kommer att göras en bred kartläggning av lämpliga platser för Tibros nya F-6-skola. Har du som kommuninvånare idéer eller synpunkter på möjliga placeringar kan du förmedla dem till projektgruppen som arbetar med skolprojektet.

Planeringen av Tibros första nya F-6-skola har nu dragits igång på allvar. Skolan, som ska tas i drift hösten 2020, ska ha plats för 470 elever inklusive särskola och ha en fullstor idrottshall.

För närvarande pågår arbetet med att ta fram ett så kallat funktions- och lokalprogram som ska ligga till grund för utformningen av den nya skolan. Det görs även en utredning av var den nya skolan ska placeras.

Bred kartläggning av lämpliga skoltomter 

Initialt tittade kommunens handläggare på två alternativa placeringar, dels området mellan Snickarvallens förskola och Basungatan vid Häggetorpsleden, dels Baggebolsområdet mellan Fågelviksleden och Rikets sal. Man vill dock inte låsa sig vid dessa två placeringar utan väljer istället att göra en bred kartläggning av platser där det är möjligt att placera en skola.

- Vi vill bena ut vilken tomt som är mest lämpad för att bygga den nya grundskolan på, framhåller projektledaren Samuel Willner.

Kommuninvånare kan förmedla synpunkter och idéer

I kartläggningen som ska leda fram till ett beslut om var den första nya F-6-skolan ska placeras
kommer en rad olika faktorer att vägas in, bland dem tillgänglighet och trafiksäkerhet, utemiljö och närhet till andra verksamheter samt tekniska förutsättningar på tomten. 

Har du som kommuninvånare idéer eller synpunkter på möjliga placeringar kan du förmedla dem till projektgruppen antingen via mail till projektledaren Samuel Willner, samuel.willner@tibro.se eller via det webbformulär som kommer att läggas ut på tibro.se/skoltomt under nästa vecka.

Du kan lämna förslag på en eller flera tomter och beskriva för- och nackdelarna med den eller de föreslagna tomterna ur olika perspektiv, till exempel tillgänglighet och trafiksäkerhet (gång, cykel, bil, buss), utemiljö (t ex. attraktiv utemiljö i närområdet, klimat/väderutsatthet) samt närområde (t ex samordningsvinster med andra verksamheter).