Avgifter

Kontakter

Pengar.

Taxan är uppbyggd av flera faktorer som styr avgiften, till exempel arean för den aktuella åtgärden och hur mycket granskning som sker i ärendet. Den exakta avgiften kan anges först efter ärendets prövning. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige och beräknas exkl moms ifall inte annat står angivet.

Avgifter 2023
Avgifter pris per tomt
Tomtpris
Gå in på lediga tomter på varje enskilt område om du vill se vad en tomt kostar och vad som ingår i priset. 
Anslutning av vatten
och avlopp

Villabyggnation: Grundavgift 72.000 kr + 40kr/m2 tomtyta (inkl. moms).
ex. 1000 m2 tomt = 112.000 kronor (inkl. moms).

Anslutning av el

16-25 Ampere

Tibro Energi
(Är du kund hos Vattenfall, kontakta dem för pris.)

Planavgift (exempel på avgift)
13 230 kr (gäller för byggnadsarea 150 m2)
Bygglov (exempel på avgifter)

Nybyggnad av villa (150 m2) inom detaljplan ca 19 656 kr (exkl. planavgift)

Tillbyggnad av bostadshus (30 m2) ca 6 048 kr

Inglasning av uterum (20 m2) ca 3 071 kr

Kartor (exempel på avgifter)

Nybyggnadskarta för en- och tvåbostadshus 7 088 kr.

Förenklad nybyggnadskarta (t.ex. tillbyggnad) 2 599 kr.

Utdrag ur primärkartan (t.ex. inglasning av uterum) 1 323 kr.

Utsättning (exempel på avgifter)

Utsättning av byggnad (grov- och finutsättning, 4 hörn) 8 505 kr (byggnadsarea mindre än 200 m2)


Endast grovutsättning 4 hörn, 4 253 kr (byggnadsarea mindre än 200 m2)