Så får du kommunal hälso- och sjukvård

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Så länge du bor hemma så ska du vända dig till din vårdcentral eller närmaste sjukhus när du behöver vård.

Huvudregeln är att det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för hälso- och sjukvården för personer som bor i ett eget hus eller lägenhet, det vill säga i ordinärt boende.

Kommunal hälso- och sjukvård

För att du ska få kommunal hälso- och sjukvård måste ansvaret formellt lämnas över från regionen till kommunen. Det sker vid en så kallad vårdplanering, där till exempel representanter för Närhälsan i Tibro och Tibro kommun deltar.

Detsamma gäller inför en utskrivning från sjukhuset, om en person har fortsatta behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Vid vårdplanering inför utskrivning från sjukhus är både Närhälsan och kommunen delaktig. Allt under förutsättning att du som är  berörd ger ditt samtycke till en vårdplanering för fortsatt vård och omsorg.