Rivningslov

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Rivet hus.

En rivning innebär en förändring av den miljö vi ser och upplever. I många fall innebär en rivning även att kulturhistoriska värden går förlorade. Ofta krävs rivningslov inför en rivning.

Det är vanligt att det ställs krav på ett rivningslov vid en rivning och en tillhörande kontrollplan som beskriver hur olika typer av rivningsmaterial tas om hand. Syftet är att härigenom undvika miljöstörningar p.g.a. att mer eller mindre farliga material hanteras felaktigt. 

Rivningslov behövs bara inom detaljplanelagda områden eller inom områden där sådant lov krävs i områdesbestämmelser. 

Rivningslov eller anmälan? 

Vid rivning av bygglovsbefriade komplementbyggnader (attefallshus, max 30 m2) krävs att en rivningsanmälan skickas in till byggnadsnämnden. Om en åtgärd kräver bygglov vid uppbyggnad så krävs det ett rivningslov vid rivning.

Ansök på blankett eller digitalt

Du kan ansöka om rivningslov genom att fylla i blanketten "Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov" eller digitalt via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder.

Om du ansöker om rivningslov på vår blankett skickar du in din ansökan tillsammans med övriga handlingar/ritningar i ett exemplar till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro