Rivningslov

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Rivningsbyggnader

En rivning innebär en förändring av den miljö vi ser och upplever. I många fall innebär en rivning även att kulturhistoriska värden går förlorade. Ofta krävs rivningslov inför en rivning.

Det är vanligt att det ställs krav på ett rivningslov vid en rivning och en tillhörande kontrollplan som beskriver hur olika typer av rivningsmaterial tas om hand. Syftet är att härigenom undvika miljöstörningar p.g.a. att mer eller mindre farliga material hanteras felaktigt. 

Rivningslov behövs bara inom detaljplanelagda områden eller inom områden där sådant lov krävs i områdesbestämmelser. 

Rivningslov eller anmälan? 

Vid rivning av bygglovsbefriade komplementbyggnader (attefallshus, max 30 m2) krävs att en rivningsanmälan skickas in till byggnadsnämnden. Om en åtgärd kräver bygglov vid uppbyggnad så krävs det ett rivningslov vid rivning.

Ansök digitalt via E-tjänst

Du ansöker om rivningslov digitalt via vår e-tjänst "Söka bygglov och andra åtgärder".