Bygga till

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Tillbyggnad

Det krävs bygglov för om- och tillbyggnader. Ombyggnad är när hela eller delar av en byggnad påtagligt förnyas.

Vid ändring av verksamhet i en befintlig byggnad krävs även bygglov för ändring av inredning.

En tillbyggnad är något som ökar byggnadsvolymen åt något håll, dvs. ökar byggnadsvolymen neråt, uppåt eller åt sidan. Som exempel kan följande nämnas:

  • Gräva ut och göra källare
  • Bygga in en balkong
  • Glasa in en uteplats
  • Bygga takkupa

Sedan 2014 får en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15,0 m2 uppföras utan bygglov, men med en anmälan. Läs mer om anmälan.

Utanför planlagt område och sammanhållenbebyggelse finns ett antal åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan, se information på Boverket.se via länk nedan.

Ansök digitalt via E-tjänst

Du ansöker om bygglov digitalt via vår e-tjänst "Söka bygglov och andra åtgärder". Fördelen med att använda vår e-tjänst är att du får tillgång till enkla steg- för steganvisningar och kan följa handläggningen av ditt ärende.