Tjänster och information

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

default

I många fall saknas tydligt och bra underlag, tex planer eller riktlinjer, som visar om byggnation kan tillåtas på en viss plats. Innan du lagt ner för mycket tid och pengar i ditt projekt kan du söka förhandsbesked.

Ett förhandsbesked kan du söka på mycket enkla handlingar, oftast räcker det med en kartskiss och en enklare beskrivning av vad du avser att göra. De vanligaste förhandsförfrågningarna gäller nybyggnad av enbostadshus på landsbygden.
Förhandsbeskedet gäller under två år och innebär att bygglov måste sökas inom denna tid.

Skriv ut och fyll i blanketten nedan och skicka den tillsammans med övriga handlingar i ett exemplar till Byggnadsnämnden.