Skolskjuts

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Skolskjuts för grundskolorna i kommunerna Tibro, Hjo och Karlsborg handläggs av kollektivtrafikkontoret i Tibro på uppdrag av respektive barn- och utbildningsnämnd.

  • Skolskjuts i Tibro

    Tibro kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skyldigheten gäller endast om eleven går i den skola kommunen anvisat.

  • Skolskjuts i Hjo

    Hjo kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Ett sådant villkor kan vara skolvägens längd. Mer information hittar du i kommunens skolskjutsreglemente.

  • Skolskjuts i Karlsborg

    Karlsborgs kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Ett sådant villkor kan vara skolvägens längd. Mer information hittar du i kommunens skolskjutsreglemente.