Attefallshus - bygglovsbefriad åtgärd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Attefallsregler

Vill du göra en anmälan om bygglovsbefriad åtgärd för komplementbyggnad, komplementbostadshus eller inreda ytterligare en bostad så använder du vår digitala e-tjänst "Söka bygglov och andra åtgärder" eller blanketten för "anmälan om bygglovsbefriad åtgärd".

För följande byggåtgärder vid en- och tvåbostadshus krävs en anmälan:

 • Komplementbyggnad (Attefallshus) på max 30 m2 byggnadsarea.
 • Tillbyggnad på max 15 m2 bruttoarea.
 • Inredning av ytterligare en bostad.
 • Upp till 2st attefallstakkupor (fler kräver bygglov)

Ansök digitalt via E-tjänst

Du gör din anmälan digitalt. Fördelen med att använda vår e-tjänst är att du får tillgång till enkla steg- för steganvisningar och kan följa handläggningen av ditt ärende.

Följande ritningar behöver bifogas i anmälan:

 • ​Situationsplan, där berörda byggnader/byggnadsdelar redovisas.
 • Fasadritning i skala 1:100, som visar samtliga berörda väderstreck.
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollansvarig, krävs i vissa fall, ange denna persons namn, adress, telefonnummer samt personnummer på anmälan.
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsredovisning, krävs i vissa fall

Du hittar exempelritningar här nedan där du kan se hur de ritningar som lämnas in till anmälan kan se ut. 

OBS! Byggåtgärderna får inte påbörjas innan startbesked erhållits.