Anhöriggrupper

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Support with group, therapy and mental health with hands and help, people together talking about problem and crisis. Psychology, healthcare and trust, respect and community in counseling for trauma.

Genom att delta i en anhöriggrupp kan du som anhörig träffa andra och utbyta erfarenheter, Här kan du möta andra människor som "delar samma vardag" och förstår din situation.

Att som anhörig få kunskap och information av olika slag samt möjlighet att träffa andra i liknande situation, har en avgörande betydelse för att man skall kunna behålla glädjen, inspirationen och kraften. I en anhöriggrupp ges du möjlighet att träffa andra, det är ett tillfälle att utbyta erfarenheter, dela glädjeämne och bekymmer. Här väljer man själv vad man vill/ inte vill säga.Träffarna anpassas utifrån gruppens behov och önskemål. Att delta i en anhöriggrupp är kostnadsfritt. Deltagandet registreras inte och som deltagare i gruppen anger du ett tysthetslöfte.

Om du saknar en grupp som passar för just din anhörigsituation, kontakta oss. Uppstart av nya anhöriggrupper sker utifrån behov och efterfrågan. Se kontaktuppgifter ovan. 
Telefontid måndag - fredag, klockan 8:00 - 15:30.