Värdegrund

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Här hittar du information om socialförvaltningens värdegrund.

En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra och beskriver det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete.

Gemensamma värderingar

I Tibro har vi valt att arbeta fram en gemensam värdegrund för hela socialtjänsten där tre värdeord ska prägla vårt arbete:

  • Delaktighet
  • Respekt
  • Trygghet

 

Uppdrag

Enheterna har även, där det är tillämpligt, arbetat fram former för:

  • Välkomstsamtal
  • Kontaktmannaskap
  • Anhörigstöd 
  • Reflektion i arbetet
  • Överenskommet förhållningssätt