Värdegrund

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra och beskriver det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete.

Gemensamma värderingar

I Tibro har vi valt att arbeta fram en gemensam värdegrund för hela socialtjänsten där tre värdeord ska prägla vårt arbete:

  • Delaktighet
  • Respekt
  • Trygghet

Ledstjärnor

Värdegrunden är en del av förvaltningens samlade kvalitetsarbete och all anställd personal har varit involverade i arbetet med att arbeta fram ledstjärnor. 

Ledstjärnorna ska spegla hur enheten vill upplevas av den enskilde och dess anhöriga samt andra besökare. Dessa ledstjärnor ska vara vägledande för personalen i det dagliga arbetet.

Uppdrag

Enheterna har även, där det är tillämpligt, arbetet fram former för:

  • Välkomstsamtal
  • Kontaktmannaskap
  • Anhörigstöd 
  • Reflektion i arbetet
  • Överenskommet förhållningssätt