Bidrag för särskild kulturverksamhet

Telefon
0504-18260, 0504-18251

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Måndag-torsdag kl 08.00-12.00 & kl. 13.00-16.00
Fredag kl 08.00-14.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

1. Kulturbidrag kan beviljas förening/organisation, eller i undantagsfall
till annan huvudman som bedöms bidraga till ett brett och varierat
kulturutbud i kommunen. Stödet utgår för långsiktig planerad verk-
samhet.

2. Ansökan om bidrag skall ske till kultur- och fritidsnämnden senast den
31 mars under pågående verksamhetsår. Till ansökan skall bifogas
verksamhetsplan, där det framgår vilka aktiviteter/arrangemang man
avser att genomföra under året, samt kostnadskalkyl. Till ansökan skall
också bifogas föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska
redovisning från föregående år.