Bidrag för särskild kulturverksamhet

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

1. Kulturbidrag kan beviljas förening/organisation, eller i undantagsfall till annan huvudman som bedöms bidraga till ett brett och varierat kulturutbud i kommunen. Stödet utgår för långsiktig planerad verksamhet.

2. Ansökan om bidrag skall ske till kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars under pågående verksamhetsår. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan, där det framgår vilka aktiviteter/arrangemang man avser att genomföra under året, samt kostnadskalkyl. Till ansökan skall också bifogas föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning från föregående år.