Bidrag för särskild kulturverksamhet

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Kulturbidrag kan beviljas förening/organisation, eller i undantagsfall annan huvudman, som bedöms bidra till ett brett och varierat kulturutbud i kommunen.

Stödet utgår för långsiktig planerad verksamhet.

Ansökan om bidrag lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast 31 mars innevarande verksamhetsår. Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Verksamhetsplan där det framgår vilka aktiviteter/arrangemang man planerar att genomföra under året
  • Kostnadskalkyl
  • Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
    från föregående år

Rbok