Kommunala bolag

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun äger tre kommunala bolag: Tibro Energi AB, Tibro Elnät AB och AB Tibrobyggen.

Tibrobyggen AB ägs av Tibro kommun och är ett allmännyttigt företag som hyr ut lägenheter och lokaler.  Tibrobyggen äger 677 lägenheter, varav de flesta finns i Tibro tätort. Ett 30-tal lägenheter erbjuds i Fagersanna. Tibrobyggen äger också vårdcentralens lokaler och ett antal av Tibro kommuns kontorslokaler.

Tibro Elnät AB är ett aktiebolag som ägs till hundra procent av Tibro kommun. Bolagets uppdrag är att bygga, underhålla och driva elnätet till kunder inom Tibro kommun.

Tibro Energi AB ägs av Tibro Elnät AB. Tibro Energis uppdrag är att anlägga och driva infrastruktur för ett öppet bredbandsnät och vara ett lokalt alternativ för elhandel och bredband.