Fasadmurning och grässådd på Baggeboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

5 juni 2019

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

I juni 2019 startade murningen av skolans tegelfasad och anläggningen av gräsytorna på skolgården. Inomhus fortsked monteringen av innerväggarna, ett arbete utfört av företaget Europol1.

Väggarna byggs med en stålregel i mitten och en träfiberskiva och gipsskiva på vardera sidan om den.

Väggarna sätts upp i två steg: Först monteras stålreglarna samt träfiber- och gipsskivorna på ena sidan av varje vägg. Därefter görs installationerna av elkablar och rör för vatten och avlopp och slutligen monteras träfiber- och gipsskivorna på andra sidan varje vägg upp. När installationerna är klara är väggen redo för håltagningar och ytskikt.

Skärmvägg i idrottshallen och  förrådsbyggnader 

Parallellt med arbetet med innerväggarna arbetar NCC med en skärmvägg i taket för ridåväggen i idrottshallen. Dessutom byggs förrådsbyggnader och snörasskydd och livlinekrokar monteras på taket.

Fasadmurning och grässådd

I juni startar murningen av skolans tegelfasad och anläggningen av gräsytorna på skolgården. För att erhålla tåliga gräsytor kommer en stor del av grässådden att utföras redan under försommaren. Planerad dag för sådd är den 10 juni om vädret tillåter. På det sättet får vi gräsytor som har etablerat sig under nästan 2 växtsäsonger innan skolan tas i bruk hösten 2020.

De plana ytorna kommer att sås med gräsfrö för maskinell klippning. Där blir det bland annat bollplan och lekytor. Kullarna kommer att sås med en ängsfröblandning. Dessa ytor kommer inte att klippas med gräsklippare utan ska betraktas som en sommaräng där eleverna, och naturligtvis även Tibroborna, ska kunna lära sig om vår flora. Om det blir nederbörd under juni och juli kommer det att finnas blomstrande kullar vid Baggeboskolan under sensommaren.