Klipp häcken och rädda liv

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Häckar och buskar vid vägkorsningar och gathörn ska beskäras för att säkerheten i trafiken ska vara så hög som möjligt.

Det är du som fastighetägare som ansvarar för växtlighet som står på din tomt. Därför är det viktigt att du ser över dina häckar och träd så att det inte utgör en trafikfarlighet.
Se över:

  • att sikten är god och höjden på växtligheten är högst 80 cm i sikttriangeln (se nedan beskrivning eller skiss som finns under "Tjänster och information)
  • att växtlighet inte skymmer vägmärken
  • att växtligheten inte växer ut i trafikerade stråk

Vad är det som gäller och vilket ansvar har du som äger en tomt?

Du som äger en hörntomt får inte ha högre växtlighet än 80 cm, 10 meter på vardera håll från gatukorsning. Vid gång- och cykelvägar gäller samma sikttriangel men 5 meter in på gång- och cykelvägen.

Samhällsbyggnad rekommenderar, för dig som har en utfart från tomt, att ha en fri sikt på  2,5 meter från gata eller gångbana med högst 80 cm växtlighet.

Över körbana ska det vara minst fri höjd på 4,6 meter och över gång- och cykelvägar 2,5 meter.

Se en överskådlig måttsatt skiss nedan.

Om en tjänsteman bedömer situationen som trafikfarlig kommer du att få en tillsägelse. Om du som fastighetsägare inte åtgärdar din häck eller träd efter en tillsägelse, kommer Gata/Parkavdelningen att vidta åtgärder och debitera arbetskostnaderna till respektive fastighetsägare.

Trafiksäkra gator

Med sunt förnuft kommer vi långt och genom att tänka på hur trafikanterna upplever situationen kan vi alla hjälpa till med att skapa en god trafikmiljö i Tibro kommun.

Tänk på vid nyplantering

Tänk på om du ska planera en ny häck att du placerar häcken 60 cm från tomtgräns mot gata eller gångbana. Samråd alltid med din granne. Vid plantering av träd, se över vilken bredd trädet får vid full storlek och anpassa placeringen utefter detta. 

Vad säger lagen?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det fastighetsägarens ansvar att olägenhet för trafik inte uppkommer ( 8 kap 15§ PBL). 
Åtgärderna underlättar även vid snöröjning.