Funderar du på att starta eget?

Kontakter

Funderar du på att starta eget? Tibro kommun samverkar bland annat med Nyföretagarcentrum som anordnar informationsträffar och erbjuder personlig vägledning för dig som vill starta eget. Nedan hittar du information och länkar till fler webbplatser

NyföretagarCentrum bygger på ett nätverk av sponsorer, som finns till för dig som samtalspartner och rådgivare. Hör av dig till Nyföretagarcentrum så berättar de mer. Att starta företag kan delas in i 8 förenklade steg.

  1. Idé – att starta företag börjar ofta i idéernas värld - vilken idé har du?
  2. Vision – att medvetandegöra vad företaget ska göra.
  3. Affärsidé – att förstå vems behov företaget ska tillfredsställa bättre än någon annan.
  4. Affärsplan – att konkretisera affärsidén så att den blir lönsam.
  5. Ekonomisk planering – att göra ekonomiskt hållbara beräkningar.
  6. Planera verksamheten – att få företagets dagliga verksamhet att fungera i samspel med alla intressenter.
  7. Välja företagsform – att förstå hur karaktären och förutsättningarna hos de som startar påverkar val av företagsform.
  8. Tillstånd och registrering – att ta ansvar gentemot myndigheter och regler som finns i samhället.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du i anslutning till denna text