Befolkning och boendeformer

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Den 31 december 2021 var 11 281 personer bosatta i Tibro. Tibro har en förhållandevis stor andel unga och personer över 65 år i förhållande till andelen vuxna i åldrarna 20-64 år.

Av kommunens befolkning på 11 281 personer är 53 procent i den mest produktiva åldern 20-64 år, vilket är något under rikssnittet.

Medelåldern är ungefär 43,7 år och det ligger lite högre än rikssnittet.

Andelen utländska medborgare är 5,7 procent procent och andelen medborgare över 65 år är cirka 25 procent.

I Tibro är det ensamstående utan barn och gifta med barn som utgör den största andelen av hushållen. Hushållens sammansättning liknar rikets med enbart marginella skillnader. Cirka 70 procent av hushållen består av en till två personer och det ligger helt i linje med rikssnittet.  

Bostadsstruktur

I Tibro kommun finns drygt 5 200 bostäder. Drygt 62 procent av Tibroborna bor i småhus och 34 procent bor i flerbostadshus. Rikssnittet för boende i småhus är 50 procent.

Den vanligaste bostadstypen i Tibro, småhus medräknat, är en bostad med fem rum och kök.