Kommunfullmäktige

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige i Tibro består av 35 ledamöter som utses direkt av Tibroborna i allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige har till uppgift att fatta beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Bland annat fattar kommunfullmäktige beslut i frågor om:

  • Mål och riktlinjer för kommunens verksamhet
  • Kommunens övergripande budget, kommunalskatt och andra ekonomiska frågor
  • Kommunens organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och beredningar
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Kommunfullmäktige sammanträder normalt en gång i månaden med uppehåll i januari, juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten, som kan delta som åhörare. Sammanträdet TV-sänds också och kan följas här

Tider och dagordning annonseras i SLA och på kommunens anslagstavla.

Politisk representation i kommunfullmäktige 2023-2026:

Socialdemokraterna 11 mandat
Liberalerna 3 mandat
Centerpartiet 3 mandat
Moderaterna 6 mandat
Kristdemokraterna 3 mandat
Sverigedemokraterna 8 mandat
Vänsterpartiet 1 mandat