Varor som du inte beställt

Telefon
0504-180 00 (växel)

Telefontider
Mån-fre 08.30-09.30

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Det händer att företag skickar ut saker, till exempel ett bokpaket, till dig trots att du inte har beställt dessa. Du uppmanas då att antingen betala för bokpaketet eller att skicka tillbaka det.

Du kan aldrig bli bunden till ett köp du inte själv medverkat till genom att inte svara. För att undvika framtida problem med betalningskrav är det ändå bäst att du kontaktar företaget.

Ibland förekommer det även att någon beställer varor i en annan persons namn. Inte heller i detta fall har du som mottagare någon skyldighet att göra något, men det är ändå bäst att kontakta företaget. Det är företaget som ska bevisa att det är du som gjort beställningen. Begär att få se en kopia av beställningssedeln.

För båda fallen gäller att företaget får hämta varorna hos dig eller ersätta dig för fraktkostnaderna, om de vill ha tillbaka sina varor.

---------------------------------------------------------------------------------

Exempel på brev angående obeställda varor:

 

Till
Bokklubbens namn
Gatuadress eller boxnummer
Postadress


Angående Er faktura med nummer...................
Ni har skickat mig en bok som jag inte beställt. Om ni står fast vid ert krav på betalning vill jag att ni skickar mig en kopia av den beställning jag påstås ha gjort. Jag får även be er kontakta mig för att diskutera hur boken på enklast sätt kan skickas tillbaka till er.

Med vänlig hälsning
Namn
Adress
Telefon