Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Bestämmelser om barnomsorgspeng

Riksdagen har beslutat att införa barnomsorgspeng. Beslutet medför nya bestämmelser för vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg.

Från vistelsekommun till hemkommun

Den kommun, där barnet är folkbokfört (hemkommunen) ska svara för att barnet erbjuds förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg. Förut har den kommun, där barnet stadigvarande bor (vistelsekommunen), svarat för detta.

Skyldighet respektive möjlighet införs för en kommun att ta emot barn från en annan kommun

En kommun ska ta emot ett barn från en annan kommun om vårdnadshavarna önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Bestämmelsen innebär inte att barn, som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner, ska erbjudas att gå växelvis i båda kommunernas verksamheter.