Pågående planarbete

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Just nu arbetar plan- och byggavdelningen med ett antal områden som detaljplaneras för framtiden. Här kan du läsa mer om det planarbete som pågår samt de planer som Tibro kommun samråder om eller som finns tillgängliga för granskning.

Här kan du ta del av de planer som vi samråder om eller som finns tillgängliga för granskning. 

 

 

  • Baggebo II

    Antagen detaljplan för del av Baggebolet 1:80 m.fl., "Baggebolet II"

    Planområdet för Baggebolet 1:80 m.fl. är beläget mellan Tibro centrum och Hörnebo med Solrosgatan i norr, Hörnebovägen i väster och Källsängsgatan i söder. Detaljplanen avser planläggning för bostäder i närheten av den nya Baggeboskolan. Byggnads- och trafiknämnden beslutade den 2023-10-03 att anta detaljplanen.