Pågående planarbete

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Just nu arbetar plan- och byggavdelningen med ett antal områden som detaljplaneras för framtiden. Här kan du läsa mer om det planarbete som pågår samt de planer som Tibro kommun samråder om eller som finns tillgängliga för granskning.

Här kan du ta del av de planer som vi samråder om eller som finns tillgängliga för granskning. 

 

 

  • Plankarta Bonaren

    Detaljplan för del av kv Bonaren m.fl.

    Planområdet ligger i östra delen av Tibro centrum. Det omfattar sammanlagt ca 6,3 ha. Hela kvarteren Ritaren och Hägern omfattas i planen samt delar av kv Bonaren och kv. Trähandlaren.

  • Plankarta Alten 3 och 4

    Detaljplan för Alten 3 och 4

    Planområdet omfattar fastigheterna Alten 3 och 4 som ligger längs med Flygelgatan i Tibro och avser enbart kvartersmark. Planområdet ligger cirka 1 km öster om tätortens centrum. I närområdet finns skola och förskola samt grönområden.