Dödsfall och dödsboanmälan

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Sun shining on a row of gravestones with red and pink flowers on a beautiful and well cared cemetery

Huvudregeln är att en bouppteckning ska göras efter den avlidne. Saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan en dödsboanmälan göras.

En dödsboanmälan görs av socialförvaltningen och överlämnas till Skatteverket för registrering.

Du kan vända dig till socialförvaltningen för att få hjälp.
Telefon 0504-182 83, vardagar klockan 08.15 - 09.15

Följande ska vara uppfyllt för att en dödsboanmälan ska kunna göras:

  • att det inte finns några pengar kvar när begravningen och kostnader i samband med dödsfallet är betalda
  • att den avlidne skall ha varit folkbokförd i kommunen
  • att det inte finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet
  • att den avlides tillgångar är orörda

De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få dessa avskrivna. Begravningskostnader eller lån med borgensman avskrivs dock inte.

När en dödsboanmälan är gjord av socialförvaltningen skickas den till Skatteverket för registrering. När detta är klart skickas en kopia av anmälan till delägarna i dödsboet.