Introduktionprogram - språkintroduktion

Telefon
0504-18299

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

Språkintroduktion är en inriktning avsedd för elever som inte har svenska som modersmål, och som på grund av detta saknar de kunskaper i svenska språket som krävs för att vara behörig till gymnasiet.

Hur fungerar introduktionsprogrammet?

  • Eleverna läser i första hand de ämnen de saknar betyg i och behöver för att bli behöriga till gymnasiet.

  • Elever kan erbjudas att även läsa ämnen de redan har betyg i om det kan stimulera elevens närvaro och kunskapsprogression.

  • Syftet med Introduktionsprogrammet är dock inte att höja godkända betyg.

  • Undervisningen är i första hand platsförlagd och bedrivs i egna lokaler vid Fågelvikskolan.

  • Varje elev får låna en personlig skoldator som används som studieredskap.

  • I det mindre sammanhanget blir alla elever sedda och kan få mycket hjälp och stöd.