Rankås fritidsområde

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Rankås inbjuder till många olika aktiviteter inom friluftsliv som löpning, stavgång, cykling, promenader, vandring, styrketräning med mera. I fritidsområdet finns omklädningsrum med dusch och bastu, geologisk naturstig, utomhusgym, bågskyttebana och pulkabacke.

Rankås är Tibros mest kompletta friluftsområde. Här finns följande terrängspår:

  • 0,5 km
  • 1,2 km
  • 2,5 km   
  • 2,5 km, elljusspår. Belysningen är tänd till kl. 23:00.
  • 5,0 km
  • 10,0 km

I området finns även mountainbikespår, som är 0,6 km, 2,5 km och 4 km långa. Det längsta MTB-spåret är godkänt för internationella mountainbiketävlingar.  

Fem vandringsleder utgår från en egen portal vid Rankåsstugan. Lederna, som är från 1 km till 6 km långa, går på mindre stigar och upplevs mer naturnära än övriga terrängspår.

En promenadslinga på 2,7 km utgår också från Rankås. Lämpliga utflyktsmål: Segertorps källa, kommunens fontän och kommunens källor för dricksvatten.

Det är möjligt att påbörja en tur på Rankåsleden här. Läs mer på webbplatsen www.skaraborgsleder.se.

Vintertid prepareras samtliga spår, med prioritet på elljuspåret. För med information se www.skidspar.se. 

Skötsel av spår och leder ombesörjs delvis av olika föreningar genom avtal och kommunala bidrag.

Geologisk naturstig

Utmed den geologiska naturstigen (gula spåret, 5 km) finns informationstavlor på nio olika platser. Tavlorna beskriver med text och bild hur Rankåsterrängen bildades för flera tusen år sedan.

Rankås elljusspår 2,5 km 

Det gå att välja mellan olika slingor på elljusspåret - 0,7 km, 1,4 km, 1,9 km eller 2,5 km. Alla spår är belysta med LED-lampor. Grundbelysningen är 10 w och ökas till 30 w när någon passerar. Belysningen är tänd till kl. 23:00 varje kväll och tänds på morgonen kl. 06:00.

Rankåspromenader

På söndagar under vår och höst ordnar föreningar i Tibro promenader med tipsfrågor och motionsbingo. Start mellan kl. 09:30 och kl. 11:30. Rankåsstugans servering är öppen i samband med Rankåspromenaderna.
Vill du hyra Rankåsstugan, kontakta Tibro Orienteringsklubb.

Rankåsområdet inbjuder till strövtåg i ett vackert skogslandskap, som ägs av kommunen och privata markägare.

Videoblock - Rankås fritidsområde

Rankås är ett uppskattat fritidsområde några kilometer öster om Tibro. Här finns motions- och cykelspår, vandringsleder, utegym, en stor gräsyta med kvällsbelysning, omklädningsrum och bastu, Rankåsstugan och mycket mer. I den här filmen berättar Svante Andrén och Ragnar Olsson från Tibro Orienteringsklubb och Anders Ljung om området och dess kvaliteter.