Krisberedskap och civilt försvar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Människor som är samlade i ett kök vid ett strömavbrott.

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Här hittar du information om kommunens krisberedskap och hur kommunen kommunicerar vid kriser och andra allvarliga händelser. Här finns även tips om krisberedskap hemma.

 • Kommunens krisberedskap

  Tibro kommun har det övergripande ansvaret för hanteringen av större kriser och allvarliga händelser, som inträffar i kommunen.

 • Så informerar kommunen vid kriser och allvarliga händelser

  Om en allvarlig händelse inträffar i kommunen kommer du alltid att hitta information här på webbplatsen om vad du behöver göra och vad kommunen gör. Vid behov kan du även få aktuell information via radio och andra medier, till exempel TV, tidningar och sociala medier.

 • VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

  VMA betyder viktigt meddelande till allmänheten. Det är en varningssignal som Räddningstjänsten använder för att varna människor för att en allvarlig händelse som kan orsaka skador har inträffat i området där signalen ljuder.

 • Människor som är samlade i ett kök vid ett strömavbrott.

  Din egen krisberedskap

  Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

 • Viktiga telefonnummer

  På den här sidan hittar du ett antal telefonnummer som kan vara bra att känna till i olika typer av krissituationer. Vid akuta situationer, ring SOS Alarm på 112.

 • Skyddsrum

  Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem?

 • Stetoskop och block med ordet Coronavirus på.

  Information om coronapandemin

  Här hittar du kommunens samlade och aktuella information om coronaviruset och Tibro kommuns åtgärder och arbete med frågan. Du hittar också länkar till andra myndigheters information.

 • Radio i mobilen

  Så hanteras frågorna kring kriget i Ukraina

  Tibro kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Vi samverkar med andra myndigheter och kommuner. Här finns länkar till faktagranskad information om kriget, om krisberedskap i Tibro, hemberedskap och vart du kan vända dig om du är orolig.

 • Informationspunkter vid särskild händelse

  Informationspunkter

  Tibro kommun har fyra informationspunkter, som kan användas vid särskild händelse. Det är vid infopunkterna kommunen kan bjuda in medborgarna till information och dialog, det är här information kan anslås på anslagstavlor.