Komvux

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Tibro Kommun köper sedan januari 2020 sin utbildning inom Komvux från Skövde Kommun.Det innebär att alla ansökningar går via Vuxenutbildning Skövde.

Komvux i svenska för invandrare (sfi)

Ansöks genom e-tjänst på Vuxenutbildning Skövdes hemsida.

Svenska för invandrare, Vuxenutbildning Skövde

Komvux på grundläggande nivå

Ansöks genom e-tjänst på Vuxenutbildning Skövdes hemsida.

Grundläggande nivå, Vuxenutbildning Skövde

Det finns även några kurser på distans som erbjuds av Jensen Komvux. Dessa kurser kan du ansöka på en särskild blankett som lämnas till hemkommun. För Tibro gäller Vuxenutbildning Skövde. Behöver du en sådan blankett - kontakta en studie- och yrkesvägledare i Tibro eller Skövde eller maila syv@tibro.se

Jensen Komvux

Komvux på gymnasial nivå (teoretiska kurser)

Ansöks genom e-tjänst på Vuxenutbildning Skövdes hemsida

Gymnasial nivå, Vuxenutbildning Skövde

Det finns även kurser på distans som erbjuds av Jensen Komvux. Dessa kurser kan ansökas på särskild blankett som lämnas till hemkommun. För Tibro gäller Vuxenutbildning Skövde. Behöver du en sådan blankett - kontakta en studie- och yrkesvägledare i Tibro eller Skövde eller maila syv@tibro.se

Jensen Komvux

Komvux på gymnasial nivå (yrkesutbildningar)

Yrkesutbildningar som sker via Skövde ansöks direkt via e-tjänst på Vuxenutbildning Skövdes hemsida:

Gymnasial yrkesutbildning, Vuxenutbildning Skövde

Du kan även ansöka till yrkesutbildningar i andra kommuner i Skaraborg. På den gemensamma hemsidan för Yrkesutbildning Skaraborg återfinns hela Skaraborgs utbud av gymnasiala yrkesutbildningar. Observera att alla utbildningar söks via respektive kommuns hemsida. Det är elevens ansvar att lämna en kopia på sin ansökan till sin hemkommun tillsammans med sina betyg. För dig som bor i Tibro Kommun så är Skövde hemkommun i det här fallet.

Yrkesutbildning Skaraborg

Utöver dessa utbildningar kan du även hitta (och ansöka till ) andra gymnasiala yrkesutbildningar i kommuner utanför Skaraborg. Du ansöker då direkt via den aktuella kommunens/utbildarens hemsida. Det är elevens ansvar att lämna en kopia på sin ansökan till sin hemkommun tillsammans med sina betyg. För dig som bor i Tibro Kommun så är Skövde hemkommun i det här fallet.

Det finns yrkespaket på distans som erbjuds av bland annat NTI-skolan. Dessa yrkespaket kan ansökas på särskild blankett som lämnas till hemkommun. För dig som bor i Tibro Kommun så är det Skövde som är hemkommun i det här fallet. Behöver du en sådan blankett - kontakta en studie- och yrkesvägledare eller maila syv@tibro.se

NTI-skolan

Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Ansöks genom Vuxenutbildning Skövde

Komvux som särskild utbildning, Vuxenutbildning Skövde