Komvux

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Tibro kommun köper sedan januari 2020 sin utbildning inom Komvux från Skövde kommun. Det innebär att alla ansökningar går via Vuxenutbildning Skövde.

Skolverkets information om Komvux på grundläggande och gymnasial nivå

Skolverkets information om Komvux i svenska för invandrare (sfi)

Skolverkets information om Komvux som anpassad utbildning

Komvux i svenska för invandrare (sfi)

Ansöks genom e-tjänst på Vuxenutbildning Skövdes hemsida.

Svenska för invandrare, Vuxenutbildning Skövde

Komvux på grundläggande nivå

Ansöks genom e-tjänst på Vuxenutbildning Skövdes hemsida.

Grundläggande nivå, Vuxenutbildning Skövde

Det finns även några kurser på distans som erbjuds via NTI-skolan. Dessa kurser kan du ansöka på en särskild blankett som lämnas till din hemkommun. För dig som bor i Tibro kommun ska blanketten lämnas till Vuxenutbildning Skövde. Behöver du en sådan blankett - kontakta en studie- och yrkesvägledare vid Vuxenutbildning Skövde.

NTI-skolan

Komvux på gymnasial nivå (teoretiska kurser)

Ansöks genom e-tjänst på Vuxenutbildning Skövdes hemsida

Gymnasial nivå, Vuxenutbildning Skövde

Det finns även kurser på distans som erbjuds via NTI-skolan. Dessa kurser kan ansökas på särskild blankett som lämnas till hemkommun. För dig som bor i Tibro kommun ska blanketten lämnas till Vuxenutbildning Skövde. Behöver du en sådan blankett - kontakta en studie- och yrkesvägledare vid Vuxenutbildning Skövde.

NTI-skolan

Yrkesutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux)

Yrkesutbildningar som sker via Skövde ansöks direkt via e-tjänst på Vuxenutbildning Skövdes hemsida:

Gymnasial yrkesutbildning, Vuxenutbildning Skövde

Du kan även ansöka till yrkesutbildningar i andra kommuner i Skaraborg. På den gemensamma hemsidan för Yrkesutbildning Skaraborg återfinns hela Skaraborgs utbud av gymnasiala yrkesutbildningar. Observera att alla utbildningar söks via respektive kommuns hemsida. Det är den sökandes ansvar att lämna en kopia på sin ansökan till sin hemkommun tillsammans med sina betyg. För dig som bor i Tibro kommun så är det Vuxenutbildning Skövde som behöver en kopia på din ansökan+betyg om den gäller annan kommun än Skövde. Detta eftersom vi köper all vuxenutbildning via Skövde.

Yrkesutbildning Skaraborg

Utöver dessa utbildningar kan du även hitta (och ansöka till ) andra gymnasiala yrkesutbildningar i kommuner utanför Skaraborg. Du ansöker då direkt via den aktuella utbildarens hemsida och lämnar en kopia på din ansökan+betyg till Vuxenutbildning Skövde.

Det finns yrkespaket på distans som erbjuds av bland annat NTI-skolan. Dessa yrkespaket kan ansökas på särskild blankett som lämnas till hemkommun. För dig som bor i Tibro kommun ska blanketten lämnas till Vuxenutbildning Skövde. Behöver du en sådan blankett - kontakta en studie- och yrkesvägledare vid Vuxenutbildning Skövde.

NTI-skolan

Lärling - många olika yrken

Lärlingsutbildning för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa dig kunskap genom mycket praktik på en arbetsplats inom ett valt yrkesområde. Vuxenutbildning Skövde erbjuder flera yrkesutbildningar med gruppstart. För mer information - läs på Vuxenutbildning Skövdes hemsida.

Lärling - många olika yrken

Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Ansöks genom Vuxenutbildning Skövde

Komvux som anpassad utbildning, Vuxenutbildning Skövde