Elevhälsa

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan

Elevhälsan består av flera olika yrkesgrupper som samverkar med varandra och skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd.

Elevhälsan arbetar framför allt hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsans arbete riktar sig till alla elever, för att alla elever ska utvecklas och nå så långt som möjligt i förhållande till de kunskapskrav och mål som läroplanen pekar på.

Elevhälsan arbetar i samråd för att elever som är i behov av särskilt stöd ska få rätt stöd.

Vem igår i elevhälsan?

I elevhälsan ingår specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och psykolog. De arbetar i samråd med rektorer och pedagoger på förskolor och skolor.

Förskoleklass till årskurs 6

Vid F – 6-skolorna finns specialpedagog, resurspedagog, elevassistent, skolsköterska, kurator, skolläkare samt psykolog.

Årskurs 7–9, Anpassad grundskola och Introduktionsprogram

Här finns till exempel, specialpedagog, speciallärare, resurspedagog, elevassistent, skolsköterska, skolläkare samt psykolog. Här finns även kurator och studie- och yrkesvägledare.

Varför finns elevhälsan?

Elevhälsan ska tillsammans med lärare och rektor:

  • underlätta för eleverna att klara studierna
  • bidra till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling
  • bidra till att skapa miljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • arbeta med uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling

Elevhälsans arbete riktar sig till alla elever, för att alla elever ska utvecklas och nå så långt som möjligt i förhållande till de kunskapskrav och mål som läroplanen pekar på