Elevhälsa och elevstöd

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Elevhälsan består av flera olika yrkesgrupper som samverkar med varandra och skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd.

Förskoleklass till årskurs 6

Vid F–6-skolorna finns specialpedagoger, resurspedagoger, elevassistenter, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare samt psykolog.

Årskurs 7–9 

Vid Fågelvikskolan finns specialpedagoger, speciallärare, resurspedagoger, elevassistenter, skolsköterskor, skolläkare samt psykolog. Här finns även kuratorer och studie- och yrkesvägledare.