Typ av problem

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Här kan du läsa om olika typer av tillstånd och situationer som direkt eller indirekt har betydelse för om barn och ungas psykiska hälsa eller ohälsa.

Klicka vidare för att se vilka verksamheter du kan vända dig till vid olika problem:

ADHD Funktionsnedsättning Sexuella övergrepp
Alkohol och droger Ilska och utbrott Självkänsla
Asperger och autism Kriminalitet Självskadebeteende
Bipolär sjukdom Kris i livet Skilsmässa
Blyghet och social fobi Kränkande behandling Skolfrånvaro
Brister i föräldraskap Ledsen och nedstämd Stress
Depression Mobbning Tourettes syndrom
Dyslexi Oro och ångest Tvångssyndrom
Dödsfall - hantera sorgen hos barn och unga Problem i familjen Våld och övergrepp
Ekonomiska problem Problem i skolan Ätstörningar
Ensamhet Psykos  
Fobier Riskbruk och missbruk