Lokala trafikföreskrifter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Gångfartsområde

Alla trafikföreskrifter som trafikverket, kommunen och länsstyrelser beslutat om, ska föras in i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter (RDT).

RDT rikstäckande databas

Enligt förordningen (2007:231) i Svenska trafikföreskriftssamlingen ska lokala trafikföreskrifter kungöras elektroniskt på en särskild webbplats, som är till för alla och som är avgiftsfri. Denna databas kallas RDT, Transportstyrelsens rikstäckande databas, där du kan finna alla trafikföreskrifter i Sverige.

Förutom de bestämmelserna som står i lagen, kan kommunen och Länsstyrelsen besluta om lokala trafikföreskrifter för gatan/vägen. Alla beslut måste rapporteras in i databasen.

Vill du veta vad som gäller hos dig, kan du gå in och söka i RDT databas. Länken hittar du nedan.

I centrala Tibro finns ett gångfartsområde, där särskilda regler gäller.

Skylten på bilden ovan heter "Gångfartsområde".
Där gäller följande:

  • Fordon får inte köras med högre hastighet än gångfart, vilket är ung. 5-7 km/tim.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
  • På gångfartsområdet i Tibro centrum får du inte parkera, utom på särskilda anordnade platser mellan träden