Tidningsprenumerationer och bokklubbar

Telefon
0504-180 00 (växel)

Telefontider
Mån-fre kl. 14.00 - 15.00

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Många prenumerationer på tidningar är tillsvidareavtal. Ett tillsvidareavtal innebär att prenumerationen måste sägas upp för att sluta gälla.

Om prenumerationen är bestämd till en viss tid upphör den däremot när du fått det antal nummer av tidningen, som du beställt. Idag är det även vanligt att du kan provprenumerera på en tidning. En sådan prenumeration kan antingen gälla tillsvidare eller vara tidsbestämd. Vad som gäller måste framgå klart och tydligt när du får erbjudandet. Om tidningen fortsätter komma trots att prenumerationen upphört är det bäst att direkt kontakta tidningen för att reda ut vad som hänt.

Medlemskap i en bokklubb kan se ut på olika sätt. Gemensamt för alla bokklubbar är att du måste säga upp ditt medlemskap när du vill gå ur klubben. Flera bokklubbar ställer även krav på hur många böcker du måste köpa innan du kan gå ur klubben. Dessa krav måste framgå av bokklubbens villkor.

När du säger upp en prenumerationen eller ett medlemskap är det bra att göra det skriftligt och att spara en kopia av uppsägningen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Exempel på brev vid uppsägning av prenumerationer och medlemskap i bokklubb:

 

Tidningens namn
Gatuadress eller boxnummer
Postadress

Uppsägning av prenumeration.

Jag vill härmed säga upp min prenumeration på tidningen xxxxxxxxx. Mitt prenumerationsnummer är xxxxxxx.

Med vänliga hälsningar
Datum
Namn, Adress, Telefon

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Till

Bokklubbens namn
Gatuadress eller boxnummer
Postadress

Uppsägning av medlemskap i Er bokklubb

Jag vill härmed säga upp mitt medlemskap i Bokklubben xxxxxxx. Mitt medlemsnummer är xxxxxxx.

Med vänliga hälsningar
Datum
Namn, Adress, Telefon