Stöd till hot- och våldsutsatta

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Domestic violence and physical fight in relationship. Angry violent man, aggressive fist.

Om du är utsatt för våld av en person eller en grupp som står i nära relation till dig, exempelvis familj eller släktingar, kan du få stöd och hjälp från socialförvaltningen. Det gäller även dig som utövar våld och dig som är närstående och blir vittne till våld. I en akut nödsituation ska du alltid ringa polisen på telefonnummer 112.

Stödet som socialförvaltningen erbjuder

 • Du kan ringa anonymt och be om råd.
 • Du kan ansöka om skyddat boende i en akut situation.
 • Du kan ansöka om samtalsstöd och socialt stöd.
 • Du kan ansöka om ekonomisk hjälp.
 • Du kan ansöka om stöd för att få tag i en annan bostad.
 • Du kan få hjälp att ta andra nödvändiga kontakter, exempelvis med polisen och andra myndigheter.
 • Du som utövar våld kan få hjälp att hantera ditt våldsamma humör

Inom socialförvaltningen finns handläggare som arbetar med dessa ärenden. Även barn och ungdomar kan vända sig till oss om de upplever våld eller ser förälder bli utsatt för våld. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för att ge barn som bevittnat eller blivit utsatta för våld den hjälp de behöver. 


Kontakt med handläggare

För att komma i kontakt med våra handläggare ringer du kommunens växel,
telefonnummer 0504-180 00, som är öppen måndag-fredag kl. 7.30-16.00. Be att få prata med en handläggare i vuxengruppen.

Om du är under 18 år, be att få prata med en handläggare i barngruppen.

Utanför kontorstid, kvällar och helger, ringer du socialjouren på telefon
0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22. Socialjourens öppettider är:
måndag-torsdag kl. 17-23,  fredag-lördag kl. 17-02, söndag kl. 17-23. 

Är du i behov av akut hjälp när socialjouren inte är öppen, ring 112 till polisen.


Här kan du läsa om olika typer av våld och hitta stöd till hot- och våldsutsatta: 

Rubrikerna nedanför är klickbara länkar till respektive organisations hemsida.

 • Olika typer av våld

  Våld kan yttra sig på flera olika sätt. Klicka på rubriken för att få beskrivningar på olika typer av våld som kan förekomma i nära relationer.

 • Utväg - våld i nära relation

  Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relation. Tel. 070-085 25 06.

 • Kvinnofridslinjen

  Kvinnofridslinjen är alltid öppen och ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-50 50 50.

 • Stödchatten.se

  Stödchatten.se är en nationell stödchatt för ALLA våldsutsatta oavsett könstillhörighet eller vilken typ av brott man är drabbad av. Chatten är öppen tisdagar och onsdagar klockan 19 - 21 och bemannas av utbildade volontärer med högskolekompetens och gedigen kunskap om våld. I chatten man kan få stöd och hjälp kring sin utsatthet. Den är en del av Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour som är landets största kombinerade jour och har varit verksam sedan 1991. De har en unik kompetens kring våld och våldsutsatthet, samt brottsförebyggande arbete.

 • Resurscentrum Heder Skaraborg

  Är du eller någon annan du känner utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder för att få råd och stöd. Du behöver inte berätta vem du är. Vi kan möta upp dig på en lämplig plats i Skaraborg. Resurscentrum Heder Skaraborg erbjuder även stöd och råd till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med någon som är utsatt för hedersrelaterat våld.

 • Somaya.se

  Somaya stödjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. De har 25 års erfarenhet och är flerspråkiga. Ring 020-81 82 83.

 • Terrafem.org

  Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbete bedrivs via jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus. Tel. 020-52 10 10

 • Kvinnohuset Tranan

  Kvinnohuset Tranan ger stöd åt misshandlade kvinnor i Skaraborg. Om du behöver hjälp ring 0500-41 86 68.

 • Lidköpings kvinnojour Linnéan

  Till Kvinnojouren Linnéan i Lidköping kan kvinnor och barn komma och bo under kortare eller längre tid. Individuella stödsamtal erbjuds både för kvinnorna och för barnen. Vardagar kl. 07.30-16.00 ringer du 0510-219 00. Då svarar Linnéans personal. Övrig tid ringer du 0200-11 33 33 och då bemannas telefonen av volontärer.

 • BRIS - Barnens rätt i samhället

  Till BRIS kan alla under 18 år ringa, mejla eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Telefon: 116 111

 • Polisen.se - Brott i nära relation

  För polisen råder det ingen tvekan. Att utsätta en närstående för våld, hot eller kränkningar är ett allvarligt brott. Här hittar du information om hur polisen arbetar med brott i nära relation, hur du lämnar tips, eller hur du gör en anmälan.

 • Huskurage.se

  Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor!

 • Brottsofferjouren

  Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du kan vara anonym i kontakten med oss och stödet är kostnadsfritt. Brottsofferjouren driver den nationella telefonlinjen för brottsofferstöd, 116 006, och erbjuder genom stöd på eget språk kontakt med volontärer som talar över 20 olika språk.

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.