Stöd till hot- och våldsutsatta

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kvinna utsatt för misshandel, kvinnomisshandel

När vuxna utsätts för våld i hemmet är det i första hand polisen som ska kontaktas via 112.

Varje år hotas eller misshandlas tusentals kvinnor av den man de har eller haft en nära relation med. Våldet drabbar i högsta grad även de barn som finns i de berörda vuxnas närhet. Inom socialförvaltningen finns handläggare som arbetar med den här frågan. Se kontaktuppgifter här ovan.

STÖDCHATTEN.se

STÖDCHATTEN.se är en nationell stödchatt för ALLA våldsutsatta oavsett könstillhörighet eller vilken typ av brott man är drabbad av. Chatten är öppen tisdagar och onsdagar klockan 19 - 21 och bemannas av utbildade volontärer med högskolekompetens och gedigen kunskap om våld. I chatten man kan få stöd och hjälp kring sin utsatthet. Den är en del av Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour som är landets största kombinerade jour och har varit verksam sedan 1991. De har en unik kompetens kring våld och våldsutsatthet, samt brottsförebyggande arbete. 

Tibro socialförvaltning samarbetar också med Kvinnohuset Tranan och Utväg - samverkan för kvinnofrid, för att ge stöd åt såväl kvinnor som män och barn. Du kan själv kontakta dem om du vill eller också gör vi det tillsammans om vi kommer fram till att det behövs.

Kvinnohuset Tranan

Kvinnohuset Tranan ger stöd åt misshandlade kvinnor i Skaraborg. Om du behöver hjälp ringer du 0500-41 86 68. Mer information hittar du på Kvinnohuset Tranans hemsida.

Kvinnojour Linnean

Till Kvinnojouren Linnéan i Lidköping kan kvinnor och barn komma och bo under kortare eller längre tid. Individuella stödsamtal erbjuds både för kvinnorna och för barnen. Mer information hittar du på www.kvinnojourenlinnean.se 

UTVÄG - samverkan för kvinnofrid

Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.

Programmet innebär att varje myndighet utvecklar sitt eget arbete, samordnar sitt handlande med övriga samarbetspartners och bidrar till utvecklingen av ett myndighetsövergripande program, kallat Utvägs kärnverksamhet.

  • Sekretess

    Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

    Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.