Utformningen av nya Tibroskolan växer fram i workshops

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

7 september 2017

Hur ska Tibros nya F-6-skola utformas? Det ska arkitekterna Madeleine Nordenknekt och Anette Wallin komma fram till tillsammans med pedagoger, servicepersonal och kultur- och fritidspersonal på Tibro kommun i höst. En första workshop genomfördes den 6/9.

Den 21 juni blev det klart att Liljewall arkitekter får uppdraget att utforma den nya Tibroskolan. Det kommer att ske i nära samarbete med berörda kommunala verksamheter och bygg- och anläggningspersonalen som är involverade i byggnationen.

- Vi har en arbetsmodell som bygger på att vi ska skapa en skola som är uppbyggd på ett sätt som stödjer det pedagogiska arbetet och som uppfyller de behov som kommunen har på de nya lokalerna, betonar arkitekten Madeleine Nordenknekt.

Workshops med inspirationsföreläsning och praktiska diskussioner 

Under hösten genomförs en hel serie workshops, som ska ligga till grund för den slutliga utformningen av skolan. Fem planerade workshopar vänder sig till personalen som ska bedriva verksamhet i de nya lokalerna. Den 23-24 november planeras även en separat workshop, som riktar sig till projektörer, konstruktörer, installatörer och projektstyrgruppen.

Den första workshopen för berörd personal ägde rum på Inredia den 6 september. Madeleine höll en inspirationsföreläsning och de cirka deltagarna diskuterade ett antal frågor om undervisning och rörelse i skolan i mindre grupper.

-  Syftet med workshopen var att belysa vad vi som arkitekter kan bidra med i arbetet med att skapa en väl fungerande skola. Vi kan visa på möjliga lösningar och ställa motfrågor som får personalen att reflektera över hur de vill arbeta och varför, framhåller Madeleine. 

Idéskisser i slutet av oktober och färdig ritning i december

Även om workshopsserien precis har startat dröjer det inte länge förrän workshopdeltagarna kommer att få ta del av och diskutera konkreta skisser på den nya skolan.

- Eftersom verksamheten har kommit långt i sitt eget arbete räknar vi med att kunna leverera grova skisser till dem redan på nästa workshop, den 25 oktober, fastslår Madeleine.

Under perioden oktober till december kommer sedan den nya skolan att ta form successivt. På workshop nummer 3 räknar Madeleine med att diskussionerna ska kretsa kring en konkret planlösning och i december väntas den slutliga utformningen vara klar. I maj nästa år sätts spaden i jorden.

- Styrkan med den här arbetsmodellen är att berörda verksamheter hjälper oss att forma skolan. Det gör att vi kan skapa en skola där form och funktion går hand i hand, avslutar Madeleine.