Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Ibland kan det uppstå svårigheter för barn och ungdomar i familjen som gör att de behöver extra stöd av andra vuxna än sina föräldrar. Behoven ser olika ut, barnet/ungdomen kan behöva bo i ett familjehem för längre eller kortare tid. Andra gånger handlar det om att utöka barnets/ungdomens sociala nätverk för att ge det stöd som behövs och då kan det vara aktuellt med kontaktfamilj eller kontaktperson.