Psykisk ohälsa

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Socialpsykiatrin har ansvar för personligt stöd, boende och sysselsättning till människor i kommunen med psykiska funktionsnedsättningar.

Boendestöd

I Tibro finns ett team som ger dig stöd i det egna boendet. Vi arbetar med  återhämtning, vilket innebär att vi har ditt behov i fokus för att stärka dina  förmågor.

Aktivitetshuset

Vi har en social daglig verksamhet, dit du kan komma för att träffa andra brukare och bryta din isolering. Vi kan även hjälpa till att hitta utlokaliserade arbetsplatser, där du kan ha din dagliga verksamhet.

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara som en kompis när det finns brister i det sociala nätverket. Kontaktpersonen ska hjälpa dig att skapa ett socialt kontaktnät genom att ni tillsammans deltar i fritidsaktiviteter och andra intressen för att bryta din isolering.  

Vad kostar det att få stöd från socialpsykiatrin?

Du betalar ingen avgift.

Var ansöker jag om stöd?

För att ansöka om boendestöd, kontaktperson eller daglig verksamhet kontaktar du socialförvaltningens myndighetshandläggare. Se kontaktinformation under "Kontakt".

  • Sekretess

    Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

    Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.

  • 1177 - Psykisk hälsa

    Läs mer om Psykisk hälsa på sjukvårdsupplysningens webbplats.