Olycksfallsförsäkring

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun har en olycksfallsförsäkring via Protector Försäkring som gäller olycksfallsskador som inträffar under ordinarie verksamhet samt resa till och från verksamheten. Försäkrade är bland annat förskolebarn och skolelever och omsorgstagare.

Olycksfallsförsäkringen kan användas när en försäkrad drabbas av en kroppsskada genom en plötslig, ofrivillig yttre händelse. Förfrysning, värmeslag, solsting och hälsebristning räknas också som olycksfallsskador. Försäkringen gäller inte sjukdom.

Försäkrade personer

Vilka som omfattas av försäkringen framgår av kommunens försäkringsbesked. Försäkringen gäller inte kommunens anställda.

Det här ingår i försäkringen:

Försäkringen har ingen självrisk och ersätter bland annat:

  • läkar-, tandläkar- och resekostnader
  • medicinsk rehabilitering
  • tekniska hjälpmedel
  • medicinsk rehabilitering
  • invaliditet

Informationen på den här sidan är kortfattad. I försäkringsbeskedet, som du når via länken ovan, finns mer detaljerad information. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller vid en skada. 

Åtgärder vid skada:

När en sådan skada inträffar ska du göra detta:

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. 
  • Spara alla kvitton.
  • Anmäl skadan på skadeanmälningsblankett från Protectors hemsida här, www.protectorforsakring.se. Tibro kommuns försäkrings för olycksfall har avtalsnummer: 328872-5.1
  • Behov av taxi ska vara styrkt med intyg från behandlande läkare. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Eventuella frågot besvaras via mail, skador@protectorforsakring.se, och telefon 08-410 637 00. Öppettider vardagar: Kl. 09.00-17.00. Under övriga tider omdirigeras samtalen till Falck Skadejour.