Olycksfallsförsäkring

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro Kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.

Vad ersätts av försäkringen?

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada, d.v.s. kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig och yttre händelse. Med olycksfall jämställs solsting, värmeslag, fästingbett, förfrysning, drunkning samt vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse.

Ersättning lämnas för nödvändiga utgifter för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel, samt för behandling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning.

Vilka omfattas av försäkringen?

Försäkringen omfattar elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden samt i vissa fall den som deltar i en av kommunen anordnad verksamhet.

Mer information finns i försäkringsbeskedet

Informationen på den här sidan är kortfattad. I försäkringsbeskedet, som du når via länken nedan, finns mer detaljerad information. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller vid en skada.

Anmäl skada:

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se, tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall.

Vid frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring

E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.