Avfall och återvinning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Det är viktigt att vi tar hand om våra sopor på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Avfallshanteringen i Tibro kommun sköts av ett kommunalförbund som heter Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS. Se kontaktinformation här ovanför.

AÖS ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfallet i Tibro. Information om sophanteringen finns på AÖS hemsida.

I Tibro finns en återvinningscentral som drivs av företaget XR Miljöhantering på uppdrag av AÖS. Återvinningscentralen ligger på Rydsgatan 9. Information om aktuella öppettider på återvinningscentralen finns på AÖS hemsida.

I kommunen finns även sex återvinningsstationer, som Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för. De finns på följande platser:

  • Stigstaholmvägen 28, Hörnebo
  • Breviksvägen 2 vid vandrarhemmet
  • Östra Långgatan vid Folkets Park
  • Bäckadalsgatan, vid korvkiosken i centrum

På återvinningsstationerna kan du bara lämna förpackningar.

Matnyttig information på flera hemsidor

Du hittar mer information om sophämtning, sopsortering och återvinning på AÖS hemsida, Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida och Sveriges avfallsportal sopor.nu. Se länkar.

På AÖS hemsida finns bland annat information om aktuella avgifter för sophämtning och grov- och byggavfall m m. Se direktlänk under Tjänster och information.

Du hittar även matnyttig information för både privatpersoner och företag om avfallshantering på Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida, se länk.

Eldning av avfall

Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, har också information om eldning av avfall. Det är inte tillåtet att elda avfall, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Det är heller inte tillåtet att elda trädgårdsavfall, grenar eller kvistar inom detaljplanelagt område och inom områden med samlad bebyggelse. Läs mer om detta på MÖS hemsida, se länk.

Eldning inom privat fastighet

Eldning ska anmälas till räddningstjänsten, se kontaktinformation till höger. Räddningstjänsten är intresserad av information gällande var ni tänker elda, hur ni tänker elda och vad ni tänker elda. Räddningstjänsten svarar vid behov på era frågor och ger er råd.

Den som tänder elden är ansvarig och ska se till att elden inte utgör någon fara för människor, egendom eller miljö samt att den släcks. Den ansvarige ska:

  • Kontrollera vilken brandrisk som råder i området enligt gällande brandriskprognos. Prognosen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s hemsida.
  • Hålla ett ur spridningssynpunkt tillräckligt avstånd från elden till byggnader, fordon, människor och annat som kan ta skada av elden.
  • Ta hänsyn till rökspridning mot t.ex. vägar och andra fastigheter.
  • Se till att tillräcklig släckutrustning finns tillgänglig.

Eldning bör ske före mörkrets infallande för att minska risken för onödiga larm till räddningstjänsten.