Säker läkemedelshantering

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Vårt mål tillsammans är att med behandlande läkare ha säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling. För att uppnå detta har vi som målsättning att en gång per år genomföra en läkemedelsgenomgång för alla som får hjälp med sina läkemedel.

Om du inte har kommunal hälso- och sjukvård och har frågor om dina läkemedel kan du vända dig till din vårdcentral eller till apoteket. Du hittar även information om läkemedel för äldre på vårdportalen - 1177.se