Familj, barn och ungdom

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Om du är ung och i behov av hjälp i din sociala situation eller om du är en vårdnadshavare som behöver stöd i ditt föräldraskap kan du vända dig till kommunens barn- och familjegrupp. Hit kan du även vända dig om du är orolig för att ett barn far illa.

I barn- och familjegruppen arbetar myndighetshandläggare som utreder om ett barn och dess familj är i behov av hjälp och stöd från socialförvaltningen. Om stöd beviljas sker det i form av insatser som innebär att en familjebehandlare arbetar med familjen.  

För information om hur du gör en orosanmälan, klicka här, eller gå till "Hjälp till barn och unga" i vänstermenyn.

 

 • Kvinnofridslinjen

  Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

 • Kvinnohuset Tranan

  Kvinnohuset Tranan ger stöd åt misshandlade kvinnor i Skaraborg. Om du behöver hjälp ring 0500-41 86 68.

 • Barnahus

  Barnahus Skaraborg är en verksamhet där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott.

 • Utväg - våld i nära relation

  Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relation. Tel. 070-085 25 06.

 • LVU

  Här kan du läsa mer om Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

 • Socialtjänstlagen, SoL

  Här kan du läsa hela Socialtjänstlagen

 • UMO

  UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer.

 • BRIS

  BRIS - Barnens rätt i samhället, är en barnrättsorganisation som är till för att stötta barn i utsatta situationer med barnkonventionen som grund.

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.