Viktiga händelser

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Intervju med Nyboelever om Fågelviksbygget

Här kan du läsa om alla beslut och andra viktiga händelser som gäller planeringen och ombyggnationen av Fågelviksskolan.

 • Nya fritidsgården invigd

  Tisdagen den 5 september invigdes Tibros nya fritidsgård, som är belägen i den nyrenoverade Fågelvikskolan. Ett fyrtiotal ungdomar var med på invigningen, som fritidschefen Marcus Blåder och kultur- och fritidsnämndens ordförande Torbjörn Andersson höll i. Hör Marcus berätta om de nya lokalerna och ta del av vad de deltagande ungdomarna tycker om dem.

 • Fågelvikskolan invigd

  Fredagen den 25 augusti invigdes nya Fågelvik där Tibros nya högstadieskola, kulturskola, fritidsgård, anpassade grundskola och introduktionsprogrammet nu finns tillsammans med kommunens bibliotek. Ta del av vad som hände under invigningen och hör ansvariga politiker, chefer och elever ge sin syn på de nya lokalerna.

 • Följ med på husesyn i snart färdiga Fågelvikskolan

  Ombyggnationen av Fågelvikskolan till ny högstadieskola, kulturskola och fritidsgård är i det närmaste färdig. Endast mindre justeringar återstår och överflyttningen av möbler, annan inredning och skolmaterial pågår för fullt. Följ med arbetsledaren Tobias Bromander på husesyn i de snart färdiga lokalerna och hör honom berätta hur bygget har fungerat. Se vår film eller läs vår artikel om byggprojektet.

 • Nya lokaler och nytt arbetssätt tar form inför Fågelviksflytten

  Under våren 2023 genomfördes flera workshopar där all personal som ska arbeta i de nya lokalerna på Fågelvik förberedde sig gemensamt inför flytten. I den här filmen och webbnyheten berättar ansvariga chefer och personal om arbetet med att hitta ett gemensamt förhållningssätt och bli en samlad personalstyrka på Fågelvik. Dessutom får du en kort lägesrapport om ombyggnationen.

 • Nyboelever i de nya NO-lokalerna på Fågelvikskolan

  Nyboelever visades runt i nya NO-lokaler på Fågelvikskolan

  I början av januari 2023 togs den första delen av den ombyggda Fågelvikskolan i bruk. Under våren har det främst varit NO-undervisning som bedrivits där. Vårterminen inleddes med att Nyboskolans elever fick en rundvisning i lokalerna av sina NO-lärare. I den här filmen och webbartikeln får du en inblick i hur det ser ut i de nya lokalerna och får höra vad några elever och lärare har för tankar om dem.

 • Omslag till film om Fågelviksbygget och Nybolärarnas studiebesök på byggplatsen.

  Slutspurt för arbetet med Fågelviks NO-lokaler i oktober

  Ombyggnationen av Fågelvikskolan fortsätter planenligt. NO-lokalerna, som ska tas i bruk vid årsskiftet, håller på att färdigställas och det läggs på takpapp och sätts in nya fönster i den tidigare gymnasieskolan. I den här filmen berättar projektingenjör Sabina Esbjörner om vad som händer i bygget och du får följa med lärarna på Nyboskolan på en rundvandring.

 • Ombyggnation av Fågelvikskolan

  Uppsättning av innerväggar och rivning på plan 1 inför semesteruppehållet

  Ombyggnationen av Fågelvikskolan till högstadium fortskrider som planerat. Före semesteruppehållet var alla innerväggar på plan 2 på plats och flertalet installationer klara. I den norra delen av plan 1 pågick uppsättningen av nya väggar och i den södra delen av skolans entréplan slutfördes rivningen av väggar och befintliga installationer. Följ med på en rundtur i skolan och hör Skanskas arbetsledare Emil Nilsson och Tibro kommuns projektledare Samuel Willner berätta vad som gjorts under våren 2022 och vad som är på gång till hösten.

 • golvslipning under fågelviksbygget

  Rivningsarbete och väggmontering på plan 2 i april

  I månadsskiftet april-maj pågick rivningen av innerväggar och installationer för fullt på plan 2 på Fågelvikskolan och arbetet med att slipa golv och montera upp nya väggar drogs i gång. Skanskas platschef Per Andersson visar runt på skolan. Han konstaterar att arbetet flyter på som beräknat och att tidplanen håller.

 • Intervju med Nyboelever om Fågelviksbygget

  Start för Fågelviksbygget i februari

  I slutet av februari 2022 påbörjades ombyggnationen av Fågelviksgymnasiet till 7-9-skola. Följ med på en rundvandring i skolan tillsammans med Tibro kommuns projektledare Samuel Willner och Sabina Esbjörner, projektingenjör på Skanska, som berättar om byggprocessen och målet att återbruka så mycket som möjligt. Och möt tre av eleverna som kommer att gå på skolan när den är klar.

 • Kommunalrådet Rolf Eriksson och Olinsgymnasiets ägare Kristian Wejshag undertecknar avsiktsförklaring om köp av lokaler på Nyboskolan för gymnasieverksamhet

  Avsiktsförklaring om gymnasielokaler för Olinsgymnasiet

  Olinsgymnasiet har för avsikt att starta en gymnasieskola i delar av Nyboskolans lokaler i Tibro hösten 2023. Den 2 februari undertecknade kommunalrådet Rolf Eriksson och Olinsgymnasiets ägare Kristian Wejshag en avsiktsförklaring om att de gemensamt ska verka för att gymnasieföretaget ska kunna ta över de aktuella lokalerna vid årsskiftet 2023 och 2024.

 • Beslut om flytt av högstadiet i kommunstyrelsen

  Den 16 november 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att flytta högstadiet, gymnasieskolans introduktionsprogram, kulturskolan och fritidsgården till Fågelvikskolan.