Hjälp i hemmet

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

De flesta vill kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Kommunens äldreomsorg kan stötta dig med hjälp i hemmet för att kunna göra detta möjligt.

Hjälpen kan innefatta personlig omvårdnad, hemsjukvård eller serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt. Andra insatser som kan vara aktuella är rehabilitering, hemsjukvård och bostadsanpassning.

I menyn under finns mer information om olika former av hjälp i hemmet och hur du ansöker.