Hjälp i hemmet

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

De flesta vill kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Kommunens äldreomsorg kan stötta dig med hjälp i hemmet för att kunna göra detta möjligt.

Hjälpen kan innefatta personlig omvårdnad, hemsjukvård eller serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt. Andra insatser som kan vara aktuella är rehabilitering, hemsjukvård och bostadsanpassning.

I menyn nedanför finns mer information om olika former av hjälp i hemmet och hur du ansöker.

Vistas du tillfälligt i Tibro kommun men i vanliga fall har insatser i din bosättningskommun, kan du ansöka om att få hemvårdsinsatserna tillfälligt utförda av Tibro kommun under den tid du vistas här. Då ska du be din biståndshandläggare i din bostättningskommun fylla i blanketten "Begäran om verkställighet" och skicka till oss.